Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<114115116117118119120121122>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

předmětů při věcech hmotných více než při abstraktních a zachovává se více v jazyce starším než novějším. Doklady tomu

a) jmen konkrétních:

kaž mi mú hlavu stieti Hrad. 95ᵃ; máť, kto jest v manželství, nejen sám sobě a po své hlavě živ býti ŠtítMus. 21ᵃ, ŠtítOp. 354ᵃ; tu oběma hlavy stěli Pass. 375; Terencian těmato dvěma svatýma káza hlavy stínati t. 284; král kázal všěm rytieřóm hlavy stieti t. 362; beze všeho súdu jim hlavy stěli t. 398; král káza třem tisúcóm hlavy stieti KatBrn. 182; jako by jim hlavy stínati chtěl Pulk. 125ᵇ; aby jim byly hlavy stínány WintCirk. 1, 85 (z pol. XVI); tehdy jsú měli na hlavách helmy Brig. 177; lidé ten pád vidúce zviklí hlavami Šach. 293ᵃ; mnozí bývají svých hlav divokých ŠtítMus. 15ᵃ; posmievajíce sě a klanějíce hlavy své Kruml. 417ᵃ; všichni mistři bez hlav budú GestaBř. 85ᵇ; divákům šly až hlavy kolem Ben. Třeb. Sp. V. 2, 229;

(měštěním nemá synu svému mnichu) platóv dědičných věčných zapisovati, než jen do života (t. synova) a po jich životiech (t. otcovu a synovu) aby spadlo na bratří Pr. pr. 252; král svým životem (t. osobně) přišel na pomoc Pulk. 117ᵃ; (já) na tom svój život pováži KatBrn. 258; rád bych, by (vy) zaprosili jednu mši zadušní, jsúc u nie životy svými ŠtítJHrad. (ŠtítE. 312); (dej, bože) v tom našě životy skonati Modl. 138ᵇ; anebo sě musíte našim bohóm modliti, anebo na tom své životy dáti Pass. 364; (učedlníci Ježíšovi) bezpečných věcí hledali jsú, bojíce se životuov ztratiti ChelčPost. 116ᵇ; kázal jim odjíti životy Háj. 161ᵃ; (my) všichni životy ztratíme rkp. XV st. (Hanuš, Osterspiele 96);

pade na svój oblíčěj Alb. 56ᵇ; padechu na své tváři Comest. 181ᵃ; (Mojžíš a Aron) padše na tváři své Br. Num. 16, 22; proč jsau dnes tváři váše smutnější t. Gen. 40, 7;

já (Kateřina) k tobě oči vznoši Kat. 188; (Jáchym a Anna) modlitby činiec vznosiesta oka Levšt. 150ᵃ;

svatý Ščepán velikým hlasem křikna hospodina poprosil PassKapB. 1ᵃ; (Ježíš) počě vysokým hlasem volati Hrad. 92ᵃ; proroci túžebnými hlasy voláchu PassKapB. 2ᵇ; voláchu velikými hlasy ML. 103ᵇ; nejedny trúby své prostřěly hlasy AlxV. 1206; židé voláchu hlasy velikými, aby (Ježíš) byl ukřižován Nikod. 109ᵃ; (Novoměstští) zvolají velikými a hroznými hlasy Let. 120;

(žena) za druhým mužem ( = po druhé provdaná) ihned nazvána bude babú ŠtítMus. 13ᵇ; (sestra) nenie vdána za muž Ol. Lev. 21, 3; any (ženy) by za muži mosily trpěti Štít. uč. 49ᵃ; (dcery) vdadí se za muže Comest. 103ᵇ; jehož (bezpečenství) ženy bez muž nemají Kat. v. 467;

svatý František bydlil v katrči KorMan. 38ᵃ; mníškové v katrčích bydleli t. 25ᵃ;

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).