Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<537538539540541542543544545>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[541]číslo strany tiskusv. Felixe) pohani k svým modlám bezděčiechu PassKlem. 49ᵇ; (Maria) tiem sě velmi mútieše, jako ostrý meč v jejie srdce bodieše, anebo to vidieše, že jejie syn bez viny na kříži stojieše Hrad. 91ᵃ.

Sem patří také imperfekta sloves dieti, praviti, mluviti a j., uvozující přímou řeč. Na př.: když psíka uzřěla paní, ano j’mu mnoho z jeho očí slez tečieše, ta paní k téj babě dieše: pověz mi … Hrad. 103ᵇ; on dieše: já sem ten … Krist. 70ᵃ; ten, ješto dieše prorádci svému … Štít. ř. 155ᵇ; druhá mysl jiej dieše: počakaj … Pass. 287; Petr svatému Janu dieše: račiž palmu vzieti … Vít. 37ᵇ; (císař a papež) stojiec přěd ložem (sv. Alexia) každý dieše: kak jsme koli tuto hříšní … LAl. a; (Kristus) pravieše apostolóm: nenie vaše, znáti časy a chvíle Alb. 89ᵇ; na tomto sv. Pavel bieše, jenž pravieše: kto ny ot milosti božie … t. 103ᵇ; z těch ť jest byli svátý Pavel, ješto pravieše: nemáme zde miesta k bydlu, ale táhnem sě k onomu bydlu budúciemu; a také pravieše: jděte po mně … Štít. ř. 14ᵃ; na to (co bude v soudný den) patře sv. Anselmus pravieše: vzhrozije sě mój život … t. 96ᵃ; Job zkusiv hubenstva tohoto světa pravieše: člověk vzejde jako květ a zetřien bude ŠtítBud. 114; (David), kakž koli mnoho měl krmí k svému stolu, však pravieše: teprv sě nasytím, když sě ukáže tvá chvála t. 227; ona dva mlazšie Kristova, ješto sě bieše k nima přivinul Kristus, když jdúc cěstú mluviešta o ňem, praviešta: zdali v nás srdce nehořieše Štít. ř. 72ᵃ; tu čieši on (sv. Václav) mienieše, o niež syn boží mluvieše: móžete-li z té čiešě píti … DalH. 30; svatý Prokop téj chvále nechtieše, protože takto mluvieše: milá bratří, nedivte sě … Hrad. 10ᵇ; paní jeho (nemocného bohatce) takto mluvieše: pánku, viz o sobě … t. 143ᵃ; tato dva takto mluviešta: ó milý hospodine … Pass. 290; oni nábožně poklekše takto mluviechu: kakž kolivěk smy hřiešní, avšak atd. t. 326; (otec Alexiův) žalostivě mluvieše a řka: běda mně atd. t. 326; přietelé plačíc mluviechu takto: ó milá Maria Magdaleno, proč si … t. 343; Natalia mluvieše a řkúc: blazě tobě atd. 479; někteří k niej (Marketě) tak mluviechu: ó přěkrásná dievko atd. t. 320; (David) v tom túžení i to mluvieše: é hoře, kak sě jest prodlilo mé bezbydlé ŠtítBud. 227; když jie (Kateřině) přietelé na to vzmluvichu, by … šla za ciesaře spieše, ona jim otpovědieše tomu a řkúc: vy tak krásnú mě pravíte atd. Kat. v. 364; svátý Pavel voláše a tak řka k Korintóm Kruml. 316ᵇ; (matka) žalostivě křičieše a řkúc: é pomozte mi … Pass. 326. – Naproti tomu bývá vecěti vždy v aor.

Časty jsou a rovněž sem hledí případy s imperfektem, kde se vyskýtá minulý trvací děj, jenž jest současný s jiným dějem minulým. Tyto případy máme na mysli, když pravíme, že imperfektum vyjadřuje současnost v minulosti. Na př.:

když jeho (sv. Jakuba) na popravu vediechu, jeden nemocný počě volati Pass. 353; v tu hodinu, v nižto sv. Ščepána v hrob k sv. Vavřinci

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).