Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<232425262728293031>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[27]číslo strany tiskunám jest za vy umřieti než protivnu býti tamt. 112ᵇ; viete-li, že jest synu člověčiemu jatu býti Hrad. 76ᵃ; pakli se komu přihodí kletu býti Štít. uč. 18ᵇ; jest pochotno jemu (příteli) mílu býti Štít. ř. 4ᵇ; vieš, že tak člověčiemu národu vykúpenu býti Vít. 56ᵇ; že ť mi (Marii) živě jest ostati Modl. 169ᵇ; by mi (duši) bylo živě býti Vít. 34ᵇ; čemu mi (Marii) býti živu déle tamt. 57ᵃ; aniž všem slušie bývati saměm ŠtítE. 86; také nám slušie býti čistu Štít. uč. 29ᵇ; káza hotovu sě lidem jmieti KatBrn. 13ᵃ; jím (slunečkem) nám býti osviecenu a z vězenie vypravenu Vít. 29ᵇ; lépe nám jest ctně zbitu býti DalL. 68, 14.

Srovn. k tomu § 147 č. 9 b.

Ve větách těchto a podobných je vazba dativu s infinitivem a je tu v dativě též doplněk, je to tedy vazba dvojího dativu (viz § 277).

5. V lokále (předložkovém). Na př.: v těch šatech nechodil jsi dlouho v čistých (viz v § 36 č. 2 c).

6. V instrumentále. Na př.: Jidáš stal se zrádcem (Jidáš_zrádcem, doplněk v instr. táhne se ku podmětu); nikdo se nenarodil mudrcem; chlapec učí se truhlářem; jakožto světczkým(!) jsa v drahém rúšě chodil OtcA. 434ᵃ; ač i žádá (člověk) býti dobrým tamt. 244ᵇ; zdaž každý, ktož sě jako múdrým vzývá Vít. 65ᵇ; tak drzým jest, aby přestati neměl Lab. 3, 2; ež jest bóh člověkem Kat. 1323; Jan jest andělem OtcA. 208ᵃ; že jsi dievkú i mateří, k tomu také boží dceří Hrad. 62ᵃ; opatem nikakž býti nechtieše tamt. 16ᵇ; počenši dievkú ostala tamt. 65ᵃ; která (panna) bude chtieti ostati pannú Štít. uč. 42ᵇ; svatý German biskupem učiňen Pass. 385; svátý Donat biskupem volen tamt. 422; abych mlčel a hostem se v cizím domě pamatoval Lab. 19, 1; –

chci tě učiniti šťastným Us. (doplněk v instrumentále táhne se ku předmětu v akk.); když mě dědicem chtiechu ostaviti OtcA. 391ᵃ; jehož náměstkem chtieše po sobě ostaviti tamt. 351ᵇ; tu jeho ani křesťanem ani blúdiec nalezla Pass. 463; Víta opatem volichu tamt. 316; svátého Lazařě biskupem učinichu tamt. 341; svátého Maximia biskupem učinili tamt. 341; knězem jeho (sv. Prokopa) učinichu Hrad. 4ᵃ; učini jeho popem OtcB. 351ᵃ; vzvolichu syna Maxencova ciesařem Kat. 146; uslyšav to Pilát, že jej obec synem božím miení Vít. 52ᵇ; že jeho obúzie zlodějem Rožmb. 227;

již on jeho nectieše svým synem OtcA. 330ᵇ (= doplněk v instrumentále táhne se ku předmětu v gen.);

slušie každému dobrým býti Dal. 74, 45 (= doplněk v instrumentále táhne se ku předmětu v dat.); nedaj jiskřě uhlem býti DalC. 31; jemuž býti vašiú hospodu tamt. 19; zvěděv, jež svátému Germanu po něm biskupem býti Pass. 385; aby jim bylo pannami býti Štít. uč. 45ᵇ;

smiluj sě nade mnú hřiešným Rúd. 694 (= doplněk v instrumentále táhne se ku předmětu v instr. předložkovém).

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).