Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<858687888990919293>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

tamt.; darmo kladieš psovi nohu na stôl, on ju vždy dolu strhne tamt.;

jest ku podivu hodné, že se zrovna v čase pilného stíhání následovníkův někdy Miličových úřadem arcibiskupským… podařilo založiti ústav… TomP. 3, 425;

jakož nic samo, což jest nebylo, nemohlo učiniti ŠtítBud. 39; zdieše jemu AlxV. 735; raziť, by mně pokořě bral sě zasě tamt. 1051; nekochati se budeš ŽKap. 50, 18; vidieše jemu Pass. 476; vstavše zdrávy jsúc uzřěli tamt. 42; když nato ciesař, an (sv. Savinianus) prostřěd ohně stojě bohu modlí, hlédáše, tomu podiviv vecě tamt. 470; vzchotě jemu ovocě Jid. 78; aby ihned toho dne, když on umře, smrt jim učinili Štít. ř. 33ᵃ; když se súce spolusluhy jednoho pána spolu srovnati nemohú ChelčP. 261ᵇ; když ho uhlídám ČernZuz. 99.

Zájmeno příklonné mívá postavení jiné, než vytčeno v § 126. Na př.:

krásná panna sáhla na hlavu ErbenPoh. Smíš. 214; březové listí obrátilo se v zlato tamt.; a já iďem dnu prezveďjeť sa tamt. (slc.);

co proti němu (knížeti) strojilo se Pal. 5, 2, 280;

M. Magdalena tak zěvně v sboží, v krásě i v tohoto světa veselí rozličně kocháše Pass. 333; nezdálo mně hubenéj Hrad. 53ᵇ; nebo často to stává, že… DalC. 17; lekcí čtena jednú líbí se, a desetkrát přečtena lépe rozumie ŠtítBud. 2; kto dívá se tomuto tamt. 45; totoť vše dám tobě, ač padna pokloníš mi sě Štít. ř. 165ᵇ; pravé s nepravým nesrovná se tamt. 228; a já znám , že… HusE. 1, 227.

Zájmenné tvary, které jsou v jazyku spisovném a jinde příklonné, bývají v nářečích východních, zejména ve valašském a lašském, na místě předním. Na př.:

ma teho, se mi zda, na dvacet měřic BartD. 1, 197; śe mi sniło něpěkny syn (= sen) tamt.; śe ( = si) mysli, že ma Slezsko i Rakusy tamt.; včil je v hoferstv̇ú, a se prv děłáł pánem tamt.; mi je jedno, s kerým tým (košem půjdu) tamt. 1, 165; neříkáł nic, ale si myslíł tamt. 2, 35 (han.); sa i to zdáło ešče lechké tamt. 1, 344 (vyzov.); a ako by dlaňou plaskou, sa straťiu ErbenPoh. Smíš. 213 (slc.).

Jako příklonné tvary zájmenné stávají za prvním členem větným také tvary pomocného slovesa ve výrazích složitých pro perfektum a kondicionál. Na př.: byl jsem doma; včera jsem byl doma; šli jsme v zimě a dešti; v zimě a dešti jsme šli; šel bych tam; mohl bys to udělati? atp. Us.; Otesánku, snad jsi toho bochníku nesněd? ErbenPoh. Smíš. 213; když jsem toho tolik sněd tamt.; a teď jste měli vidět! tamt.; nebylo, co by za to stálo tamt.; a dlouho by trvalo, než by přišel tamt.; věru som takje vari v mojom živoťe ňeviďeu tamt. (slc.); a ako by dlaňou plaskou, sa straťiu tamt. (slc.);

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).