Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<400401402403404405406407408>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

bohem hrdá Kruml. 266ᵅ, nehrdaj jimi Štít. uč. 145ᵇ, (čeled) nehrdajíc jeden druhým t. 64ᵅ, nehrdaj svými vyššími ŠtítV. 72; sedláci často hrdají pány pokornými t. 96, květem jalovým pohrdali t. 108, (člověk) vždy pohrzie přikázaním pána boha HusE. 1, 75, kteříž slovy pravdy hrzějí t. 2, 123, by (sojka) družkami nehrděla Baw. 83, (Alexander) když juž zbožím vzhrdě AlxV. 1927, že jest mnú pohrděla Hrad. 103ᵅ; ktož pýchá přikázaním, pýchá i tiem, jenž přikazuje HusE. 1, 75, ať urození chudými nepýchají t. 1, 357; slíbil za ně hrdlem i statkem svým Blah. 76; ručiti za koho čím Us.; zaklínám tě bohem živým HusE. 1, 393, zaklínaji tě vrchním bohem Hrad. 83ᵅ, zaklínají tě otcem synem i duchem svátým Pass. (Bartoš 662); nebem a zemí se osvědčovali Protiv. círk. sv. (t. 59), bohem se osvědčovali t., může to mnohými svědky dosvědčiti ŽerZáp. 2, 104; tiemto písmem má každý zpravovati HusE. 3, 113; říditi se čím Us., právem se řěď a po něm jdi ČMudr. 341; hodné jest, pannám kázati se oniem synem Davidovým Štít. uč. 45ᵅ, sbožní (= bohatí) sě káží hubenými Hrad. 104ᵇ, proč sě druhem nekážeš DalC. 63, ať se jiní jimi (potrestanými) káží NRada 687, zbožný se lidmi káže a hubený sám sebú SmilPřísl. (Výb. 1, 843), (člověk) měl by se Adamem a Evú kázati HusE. 1, 108; ukáže-li a dovede Jiřík dvěma nebo třmi panošemi Půh. 1, 261, ty škody měl ukázati sedmi vladykami t. 1, 203, chci na ně listem dovésti t. 1, 135, jedniem bludem druhého dovodie HusE. 1, 161, to provodil svědky ŽerZáp. (Bartoš 63), dokázati co čím Us.; právo lidmi dolíčili ArchČ. 1, 467 (Bartoš 63); prozraditi se čím Us.; lháti budeš vienkem, jako věnec, jenž visí před pivnicí, lže HusE. 1, 206, mnú viec nelžete Trist. 116, aby vašimi milostmi nelhal, jako mnú lže Tovač. (Bartoš 59); viec těma svatýma nesměl mentiti Pass. (t. 189), tento život všemi najposléze smentí Pass. 100, po třikráte si mnú smentil Ol. Súdc. 16, 15; (sladovníci) umějí dobrými lidmi klamati Hrad. 133ᵇ, klamajíc jim Štít. uč. 38ᵇ, by jeden druhým klamal t. 64ᵇ, sami sebú klamáme t. 34ᵅ, neklamaj bohem ŠtítJes. 15ᵇ, (razi) bohem neklamati. ať buoh tebú nesklamá ŠtítMus. 7ᵅ, aby lidé neklamali bohem HusE. 1, 131, Dobeš a Gozem klamáchu námi Ol. 2. Esd. 2, 19, aby (ty) bohem nesklamal HusE. 1, 107, (druh od druha) odejda jím poklamává Štít. uč. 72ᵇ; počěchu jím spíleti Hrad. 88ᵇ, kostečníci … bohem a svátými spílejí t. 115ᵇ, spílevše jím (Ježíšem) t. 86ᵅ, jenž bohem pospílé,… buoh ť otspílé takým t. 95ᵇ; když jest zlé, lúditi lidmi křivými sliby, horšie ť bude, lúditi bohem Štít. uč. 44ᵅ a ŠtítOpat. 50, nemohu toho vymvsliti, by ť hřiech nebyl bohem lúditi a svatými ŠtítV. 77, (svět) lúdí svými milovníky t. 113, nelúdiec bohem i lidmi t. 237, sami sebú lúdíme Štít. ř. 193ᵇ, ať sami sebú lúdie Otc. 11ᵅ, žena mužem lúdí Baw. 107, člověče…, kak sobú sám slúdíš AlxV. 1858. (Opatovická kronika) tebú

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).