Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<9495–96979899100101102103>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[99]číslo strany tiskuzachovává jen ve výrazích některých, kde však povědomost, že je to duál, přišla v zapomenutí.

V jazycích indoevropských je duál nestejně rozšířen: v některých jest dosti pravidelný, jinde se vyskytuje málo nebo skoro nic. Také v slovanštině je rozšířen nestejně, nejvíce ve stsl.

Duál v češtině jest 1. prostý (t. j. bez přívlastku nebo s přívlastkem, ale bez číslovek dva, oba) a 2. složený s číslovkami dva, oba.

1. Duál prostý bývá

a) při jménech znamenajících dvojné údy tělesné. Ale je v tom nestejnost: některá z těchto jmen jsou v duále pravidlem, jiná mohou míti vedle duálu také plurál nebo v některém pádě mívají duál, v jiném plurál. Proto je potřebí probrati tato jména po jednotlivu.

hlezně: neustaneta hlezně moji Ol. 2. Reg. 22, 37; neustaneta hlezně moji Lit. tamt.; ve krvi do hleznú brodieše DalC. 62; sukně Josefova až do hleznu bieše Kruml. 61ᵃ.

Vedle toho i plurál hlezna: hlezna ustanú MamA. 36ᵃ; až do hlezen Ol. Ezech. 47, 3, Ben. 2. Reg. 13, 8; až do hleznův Ben. Ezech. 47, 3; až do hleznóv Pernšt. tamt.; v hleznách rkp. r. 1544 Jg.; mezi hlezny t.

chřiepi: chřiepi majú a nevzčenichajú ŽWittb. 113, 6 (14), ŽKlem. tamt., ŽKap. tamt.; chřiepi učijeta vóni drahú Kruml. 302ᵇ; chřiepi nares Prešp. 1195; skrzě chřiepi vaši per nares Mus. Num. 11, 20; vuoně v naše chřípi vcházie Alxp. 101; vložíš kruh na chřiepi jeho Ben. Job 40, 21; duch v chřiepi jeho jest in naribus Pror. Isa. 2, 22; zavěsím obruč v tvú chřiepi Ol. 4. Reg. 19, 28; krúžek zlatý v chřiepi jeho in naribus t. Prov. 11, 22; v mú chřiepi t. Job 27, 3.

Vedle toho i pl. chřiepě: chřiepě mají ŽPod. 113, 6; chřiepě nares BohFl. 393; chřiepě též RVodň. 65d; mají chřiepě široké Mill. 120ᵃ; skrzě chřiepě vaše Ol. Num. 11, 20; v našich chřiepiech Ol. Sap. 2, 2; k chřiepím Kladr. 8, 17; přijímaj... vóni chřiepěmi Chir. 262ᵇ.

koleně, kolenci: koleně moji nemocně jsta ŽWittb. 108, 24, ŽKlem. tamt., ŽGloss. tamt.; aby padl na svoji koleně HusP. 130ᵃ; klek na koleně t. 145ᵇ (nadepsáno); na kolenú klekše ML. 33ᵇ; tak na kolenú klečieci Hrad. 14ᵃ; tu na kolencí klekajě tamt. 11ᵇ; na svú kolenú ChelčP. 32ᵇ; do kolenú VelKal. 178; k kolenoma Ježíšovýma Koř. Luk. 5, 8; pade k kolenoma Ježíšovýma Pernšt. tamt.; padl jest k kolenoma Ježíšovýma HusP. 128ᵇ; nad kolenma ChirB. 232ᵇ (= novotvar podle i-kmenů); přěd kolenma Krist. 35ᵃ.

Vedle toho i pl. kolena: kolena má ŽKap. 108, 24; položiv kolena HusE. 1, 125; kolen mdlých posilte Pror. Isa. 35, 3; na kolenách Ol. Deut. 28, 35.

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).