Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<VI–123456789>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[5]číslo strany tiskuNaproti větám holým jsou věty rozvité (n. rozšířené) t. j. takové, kde buď podmět nebo přísudek nebo oba tito členové věty vyjádřeni jsou výrazy složitými. Na př.: slova boží nepominou (podmět „slova boží“, výraz složitý); lež má krátké nohy (přísudek „má krátké nohy“, výraz složitý); starý hřích činí novou hanbu (podmět „starý hřích“, přísudek „činí novou hanbu“, oboje výraz složitý).

V složitém výrazu podmětovém i přísudkovém rozeznáváme podmět a přísudek holý a části jejich rozvíjecí. Na př. ve větě starý hřích činí novou hanbu jsou výrazy hřích a činí holý podmět a holý přísudek, výrazy pak starý a novou hanbu jsou části rozvíjecí.

Části rozvíjecí ve větě jsou:

a) předmět (objekt), na př. jezdec bodá koně, – pohané slouží modlám, – lakomec žádá peněz;

b) přívlastek (attribut), na př.: starý hřích činí novou hanbu;

c) příslovečnéurčení (adverbiale), na př.: chudému je všude zle, – nemoc na koni přijíždí a pěšky odchází;

d) doplněk, na př.: chlapec chodí bos, – Jidáš stal se zrádcem.

Holý podmět a holý přísudek jsou větné členy hlavní, – části rozvíjecí předmět, přívlastek, příslovečné určení a doplněk jsou členy vedlejší.

Rozvíjecí tyto výrazy vyskytují se jednak při slovesích, jednak při výrazích druhu jiného.

Rozvíjecí výrazy při slovesích.

1. Slovesa jsou vesměs významu dějového; na př. ve slovese žádati jest význam dějový „žádání“.

Děj – na př. žádání – může býti rozmanitý; a to

a) jednak podle své stránky věcné (podstatné, kvalitativní), neboť věcně (podstatně) jiné jest na př. žádati rady, – jiné žádati pokoje, – jiné žádałi peněz atd.; a

b) jednak podle své stránky mimověcné (mimopodstatné), neboť mohu žádati něčeho (na př. pokoje) na rozličných místech, v rozličných dobách, rozličným způsobem, z rozličných příčin atd.

Pro rozmanitá tato »žádání« nestačí jediné sloveso „žádati“. Abych si opatřil výrazy, jichž potřebuji pro »žádání« rozmanité a několikeré, přidávám k slovesu „žádati“ výrazy rozvíjecí a dostávám významy, kterých potřebuji, dostávám na př. význam „žádati snažně pokoje“, význam „žádati stále peněz“ atd.

Podobně děj „státi se“ jest rozmanitý podle stránky věcné (neboť věcně jiné jest na př. státi se boháčem, jiné státi se žebrákem atd.) a podle stránky mimověcné (neboť státi se něčím, na př. boháčem, může někdo doma anebo v cizině, rychle anebo znenáhla, lehce anebo

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).