Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<124125126127128129130131132>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[128]číslo strany tiskututo o duze a oblohu nebeském (nápis) t. 18ᵇ; nad oblohem Comest. 183ᵃ; –

obloha fem.: ta obloha Comest. 3ᵇ; obloha světa bieše neužitečna t. 2ᵇ; učiňme jednu oblohu Baw. 117ᵇ; aby obloha hřiechu zkažena byla, nebo aby hřiech zkažen bvl, jenž jest obloha neb těžkost dušě JeronMus. 21ᵇ; firmamentum obloha nebeská Vocab. 170ᵃ; obloha firmamentum Prešp. 19, BohFl. 10.

obruč masc. i fem.: zlatý obruč ŠtítOp. 39; střiebrným obručem Nikod. 95ᵇ; obručem ChelčP. 141ᵃ; – obruč ocelivou Troj. Jg.; nč. ta obruč Us. Srovn. III 1, 121.

oděv stč. masc. i fem., nč. masc.: oděv Jezukristovu Otc. 416ᵃ; jest té drahé oděvi pilnu býti ŠtítMus. 82ᵃ; v ctné oděvi BrigF. 115; kakú oděví ozdobeni Štít. ř. 73ᵇ.

odiv masc.: a když sě ten odiv po všěch vlastech (pronese) Pass. 146; na odiv in miraculum Pror. Isa. 21, 3; v odiv Pernšt. t.; na odiv in stuporem t. Jer. 25, 9; odiv stupor Prešp. 2182; – odiva fem.: odiva stupor Pernšt. Jer. 51, 37; taká odiva šla Kat. 128; odiva spectaculum Prešp. 262; neslýchanú tu odivu svD. A 1; na odivu Modl. 54ᵃ; nedaj na ny té odivy Vít. 34ᵇ; na odivu Br. Jer. 18, 16.

ohrom masc.: v takém stojiece ohromě AlxH. 5, 29, AlxV. 1904; v tom ohromu byl Adam Vít. 15ᵇ; tiem ohromeni JeronMus. 65ᵃ; – ohroma fem.: ohroma búřě impetus tempestatis Pror. Jer. 5, 28; v svéj ohromě Rúd. 17ᵃ; pro strach té ohromy Pulk. 140ᵃ.

osladič, osladyč masc. i fem.: osladiče zeleného Sal. Jg.; nč. osladič masc. Us.; – vezmi osladyč, ztluc ji dobře Háj. herb. 377ᵃ; s vosladyčí t. 10ᵃ. Srovn. III 1, 121.

osob masc.: pohaniujiúce osobóv ŽKlem. 134ᵃ; – osoba fem. Srovn. III 1, 93.

osvět masc.: osvět nitor Prešp. 1879; – osvěta fem.: osvěta dubna lunatis aprilis Comest. 59ᵃ; tv duší našich buď osvěta Pís. (Výb. 1, 324); lucerna osvěta SequE. 10ᵃ.

otrap masc.: nemohúce vlásti sobú otrapa velikú mdlobú AlxV. 1585; v otrapě v tom jako všickni očí svú povzdvižechu v nebesa JeronMus. 32ᵇ; – otrapa fem.: v téj otrapě Otc. 250ᵇ; v hroznéj otrapě Pass. 326; v divnéj otrapě t. 289; když otrapa jich pominu Vít. 38ᵃ; otrapa extasis Jg.; v otrapě té náramné milosti Štít. ř. 18ᵃ; abychom z své otrapy procítili t. 96ᵇ; z otrapy vstavše Krist. 60ᵇ; u veliké otrapě OpMus. 74ᵇ.

palm masc.: miesto palmóv Comest. 110ᵇ; – palma Us. nč. pečet, počeť masc., fem.: svůj sem pečet přivěsil Jg.; – podlé pečeti mé Vamb. 1637; pečeti naše KolDD. 172ᵇ (1605); velké pečetě (sg. gen.) KolV. 6ᵇ (1768).

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 6 měsíci a 19 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).