Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<120121122123124125126127128>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[124]číslo strany tiskub) Jména na -ja.

U jmen těchto je přejetí do masc. v jazyku starém vykonáno hojněji než u substantiv na -a. Na př.: ľudský dávcě AlxH. 6, 18; strážě kostelný Pass. 324; zlý oprávce AlxV. 1388; který panošě AlxV. 1388; jednomu panoši Hrad. 81ᵇ; bez dobrého zprávci Háj. 7ᵇ; atpod.

Ale některá substantiva ještě se v jazyku starém kolísají mezi fem. a masc. Na př.:

fem. dárcě: ty sʼ všěch chudých ščedrá dárcě Vít. 83ᵃ; štědrá dárce ML. 11ᵇ; – masc. dárcě: milostivý dárcě Pass. 488; dárci laskavého Br. Jg.; Us. nč.

fem. obhájcě: (vdova) jako dobrá obhájce Brikc. Z.; masc. obhájcě; horlivý obhájce Br. Z.; Us. nč.

fem. obráncě: Maria jest našě obránce Kruml. 85ᵃ; budem-li obránci naši Mariji milovati tamt. 87ᵇ; – masc. obráncě: obráncě mój ŽKlem. 9ᵇ; majíce obránce svého Příbr. (z r. 1429, Výb. 2, 411); Us. nč.

fem. rovně: zdali kdy rovně má kteráž kolivěk utekl jest Lit. Nehem. 6, 11; každý hlédaj, aby pojal (v manželství) rovni svú ŠtítV. 45; všeliký tvor vine se k své rovni Br. Jg.; s svú rovní Ol. Job. 16, 22; s svau rovní Ctib. Jg.; – masc. rovně: rovně tvój ŽKlem. 88, 9; svého rovni Reš. Jg.

fem. snúbcě: našich nepřátel v zemi pravá snúbcě DalJ. 56, rkp. L.

fem. súdcě: všickni súdcě zemské ŽKlem. 122ᵃ; k tomu kuoru duchovnie súdce mohú býti připodobnáni Štít. uč. 122ᵃ; – masc. súdcě: přěd súdci pravého DalC. 64; nebeského súdcě Pass. 10; věčného súdce Štít. uč. 5ᵇ; nad křivým súdcí t. 81ᵃ; přěd hněvivým súdcí Štít. ř. 132ᵃ; nč. dobrý soudce.

fem. zhúbcě: jsa svých kniežat pravá zhúbcě DalJ. 56, rkp. L; – masc. zhúbcě: nč. ten zhoubce.

c) Jména na -ьja.

U jmen sem hledících je přejetí do masc. vykonáno většinou již v jazyku starém a jen v několika příkladech dochován jest rod ženský. Na př.:

fem. hrabie, lankrabie, markrabie (hrabě atd.): zlá kniežata i zlé hrabie, vévody i zlé lankrabie, všichni cuzé otjímají Hrad. 106ᵃ; Jan a Otta, markrabie bramburské, boj jsú měli Pulk. 140ᵃ; Jan a Otta, markrabie bramburské, rytieři učiněni jsú tamt. 140ᵇ; – masc. hrabie, markrabie (hrabě): hrabie mladý DalC. 39; jednoho hrábí diábel posědl Pass. 396; k tomu hrabí OpMus. 34ᵃ; s jedniem hrabiú AlxB. 1, 26; bramburský markrabie DalC. 93; markrabě moravský VelKal. 82; ten hrabě, markrabě Us. nč. Srov. ještě zde dále v č. 2 b).

fem. lovčí: kniežě (Oldřich) sezva lovčie, kteréž koli biechu Hrad. 5ᵃ; – masc. lovčí: ten lovčí Us. nč.

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).