Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<125126127128129130131132133>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[129]číslo strany tiskupleš masc. i fem.: k mnižskému pleši Háj. herb. 128ᵇ; pleš kněžský Beck. 3, 6 rejstř.; nenosili plešův TomP. 3, 219; nč. pleš masc. i fem. Us. Jg. Srovn. III 1, 121.

pohřeb masc. i fem.: tvój pohřeb Kruml. 61ᵇ; našeho pohřebu Pass. 400; křesťanským pohřebem Štít. uč. 75ᵇ; nč. pohřeb masc.; – do dne své pohřebi Ol. Sir. 40, 1; ku pohřebi vašie t. Gen. 23, 4; v této pohřebi Troj. 238ᵃ.

púšč masc.: na púšti solniem Kladr. Deut. 374ᵇ; – púšč(ě) fem.: ta púščě Krist. 29ᵃ; nč. poušť fem. Us.

pút, púť masc., fem.: pout masc. nč. dial.; –kterú pút Hrad. 110ᵃ; této púti Modl. 33ᵇ; nč. ta pout Us.

rév masc.: révem bujným Br. Ezech. 17, 6; ti tří révové t. Gen. 40, 12; –

rév, réva fem.: rév krásná Kruml. 8ᵃ; rév pravú tamt.; réva nč. Us.

san, saň masc., fem.: rozhněvav sě saň výpusti plamen JiřBrn. 68; saňevé Ol. Mal. 1, 3; hlavy sanóv draconum ŽKlem. 73, 13; žluč sanóv t. Deut. 33; – někaká saň Kruml. 31ᵇ; potlačíš tu san ŽKap. 90, 13; od ohně té sani Trist. 61; té sani kněz Kruml. 31ᵇ; nč. ta saň Us.

sír masc.: aby (smoly) horkost od síru bráti mohly Puch. 14ᵇ;–

síra fem.: síra nehoří u vodě tamt.; nč. síra Us.

skrýš masc.: svého skrýšě Kruml. 374ᵇ; mnoho skrýšuov Troj. 127ᵇ; skréš masc. BartD. 2, 284 (zábř.); – skrýše fem.: do své skrýše ŠtítPař. 104ᵇ; nč. skrýš(e) Us. Srovn. III 1, 121.

stien, stieň masc., fem.: stien smrtedlný ŽWittb. 43, 20; ó sladký stieni Modl. 109ᵃ; stienem ruky mé Pror. Isa. 51, 16; pod stieňem Ol. 3. Reg. 19, 6; nč. stín Us.; – jednu stien Pass. 583; z té črné stieni tamt.; pod tvú stiení Kruml. 378ᵇ.

stred masc.: stred sladký Hug. 60ᵃ; z svého stredu Ol. Cant. 4, 5;– stred fem.: medová stred Rúd. 2ᵃ; která stred Mand. 50ᵇ; mlékem a strdí Ben. Jos. 5, 6. Srovn. III 1, 374.

stvor masc.: podstata prvnieho stvoru ostane ŠtítMus. 153ᵇ, ŠtítV. 319; stvořitel všeho sboru a stvoru Lit. Sir. 24, 2; – stvora fem.: (v němž, orudí) bieše všěcka stvora čtvernohá Koř. Skutk. 10, 12.

súš masc.: pravým súšem Kat. 162; – súšě fem.: nč. souš Us.

věhlas masc.: venustate věhlasem SequE. 28ᵃ; věhlas venustas Rozk. 2695; věhlas venustas Prešp. 1767; – věhlasa fem.: věhlasu prudentiam Žkap. 48, 4; Dialektika, majíc nad jinými wyehlaſy Vít. 5ᵇ; jakž mně svědší má věhlasa Kat. v. 2576; jenž by byl v takéj věhlasi (rým: v takéj krási) t. v. 375.

velryb masc. stč.: propastný velryb Štít. ř. 215ᵃ; velryb jej požřel Har. 1, 119; Jonáš otjat byl velrybovi Alb. 59ᵇ; velrybové ŽKlem. Puer. 79; velrybóv velikých Mill. 118ᵃ; –- velryba f. nč. Us.

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 6 měsíci a 19 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).