Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<117118119120121122123124125>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[121]číslo strany tiskuřimu KolČČ. 121ᵃ (1550); ku Kauřimi, kterýž se vzdal TomP. 4, 288; mezi Kauřimem a Českým Brodem t. 137; – (ta) Kouřim Us. spis.

(ten) Míšeň: před Míšňem DalC. 50; – (ta) Míšeň Us. nč.

(ten) Ostřěhom: kněz Ostřehoma dobyl DalJ. 45 rkp. Z (novotv. podle vz. chlap); do Ostřehomu Háj. 113ᵇ; k Ostřihomu TomP. 4, 288; za Ostřihomem Pal. 5, 2, 280.

(ten) Plzeň: v Novém Plzni (na inkunabuli z r. 1488, Věstník Č. Akad. 1894, 204); – (ta) Plzeň Us. nč.

(ten) Olomúc: přěd Olomúcem DalC. 82; – (ta) Olomouc Us. nč.

(ten) Vratislav: přěd Vratislavem DalC. 82; – (ta) Vratislav Us. nč.

V češtině západní a spisovné pronikla změna ta skoro všude, ačkoliv tu se udržely zbytky způsobu starého, na př. Bohdáneč masc. vedle Choteč fem., Dobříš fem. a v usu domácím té krajiny také masc. (v. III 1, 310).

Původní rod mužský zachován dialekticky: mor. Třebíč, Hołomúc, Kroměříž, Holíč, Lulč (do Lulča) atd. BartD. 1, 162 a Šembera 36.

2. Jména místní na -ie přejímají se z původního neutra do feminin na -ja. Na př.

Meziřiečie – nč. fem. Meziříč (gen. do Meziříče atd.).

Mezihořie – nč. Mezihoří neutr. a též fem. Mezihoř.

Podhradie – nč fem. Podhrád (gen. Podhrádě).

Přělúčie, z Přelaučí KolA. 1514; (horníci) dobyli Přelaučí a osadivše je (neutr.) škod mnohých počali činiti Háj. 386ᵃ – nč. fem. Přelouč.

Podhořie – nč. Podhoří neutr. a též fem. Podhoř.

Podólšie – nč. Podůlší neutr. a též fem. Podůleš.

Prosěčie, Janovi z Prosečí KolČČ. 147ᵃ (1551), na Prosečí t. 293ᵇ (1592) – nč. fem. Proseč.

Zábořie, z Záboří KolB. 1519 a KolČČ. 38ᵇ (1544) – nč. fem. Záboř.

Zámezie – nč. Zámezí neutr. a též fem. Zámez.

Vrchlabie, Anna z Vrchlabí KolČČ. 3ᵃ (1543) – nč. Vrchlabí neutr. a též fem. Vrchláb.

Konecchlumie – nč. Konecchlumí neutr. a též fem. Konecchlum.

3. Jména místní na -ie (-é) přejímají se z původního neutra do maskulina. Na př.:

Podolé, v Podolí TomP. 4, 173 – nč. masc. Podol (u Prahy).

4. Některá appellativa na -ie přejímají se do feminin na -ja. Na př.:

náručie, podnožie, snídanie, zádušie, záštie – nč. neutr. náručí atd. a také fem. náruč, podnož, snídaně, záduš, zášť.

5. a) Substantiva na přecházejí z mask. do fem., poněvadž slova tato jsou většinou fem. Na př.:

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).