Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<748749750751752753754755756>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Lekc. = Lekcionář v knih. univ. Pr., lat. s čes. glossami mezi řádky, ze stol. XV.

Let. = Staří letopisové češti 1378–1526, vyd. Palacký 1829.

Lfil. = Listy filologické 1874 sl.

Libuš. n. Libuše = Libuše, matice zábavy a vědění, v Praze 1878 sl.

List. = list nebo listina; – a to ListJHrad. = listiny Jindřichohradecké z 1. 1384 a 1388, – ListKral. = list. Kralická z r. 1438, čes. překlad z poč. XV, – ListKrums. = list. Krumsinská z r. 1438, v opise z doby ok. r. l600, – ListLitoměř. – zakládací list. Litoměřická, ze XIII st., – ListOleš. = listiny O1ešnické, z 1. 1370 – 1420, – ListPoř. = listiny Pořešínské, ze XIV7 a XV st., – ListVrat. = ListOleš. v. t., –List. 1421 = list. z toho léta.

Lit. = bible Litoměřická, psaná 1411–1414.

LMar. = zl. legendy o p. Marii, z doliv ok. r. 1300.

Lobk. = Jan z Lobkovic, Putovánie do svátých zemí, rkp. z r. 1515. (vyd. F. Strejček 1902, v ČAkad.).

Lomn. = Šimon Lomnický; – Lomn. Kup. n. Lomn. Kup.stř. = jeho Kupidova Střela 1590.

Lor. = z pís. rozpravy J. Loriše o nář. h.-ostrav. – Lor. h.-ostrov. = Lorišův Rozbor podřečí hornoostravského 1899 (ČesAkad.).

Lucid. = lucidář; – a to LucidF. = jeho text v rkp. knih. Fiirstenberské na Křivoklátě, z 2. pol. nebo skl. XV st.; – LucidN. = jeho prvotisk v knihovně kdysi Neuberské, nyní v ČMus., z r. 1498.

Lún. ks. = excerpta ze knih soudních (s letopočtem) arch. Lounského; – Lún. pam. = exc. z knihy Pamětní skl. XVI st. – Lún. reg. = exc. z register stavuňků a zvodů XVII st. – Lún. var. = exc. z různých pramenů jiných (s letopočtem).

LupPost. = kněze Martina Lupáče postilla latinská s čes. vsuvkami, rkp. v kn. univ. Pr., z 2. pol. XV.

Lvov. = rkp. knih. univ. ve Lvově, z XV st.

m. = misto; m. a v. = místo a vedle.

M. za zkratkem pramene = doklad Miklosichův, v. Mikl.

Máj. sen = zlomky dvou různých básní v rkp. knih. Neuberské v Praze, z XV st., otiskl a omvlem v jedno spojil Hanka v Star. Sklád. V. 78–122.

MalýAmer. = Jak. Malý, Amerika atd. 1853–57.

MamB. = mammotrekt v rkp. kn. univ. Pr., ze skl. XV; – MamC. = jiný v rkp. tamt., z pol. XV; – MamV. = maním, v rkp. knih. dvoř. ve Vídni.

Mand. = cesty Mandevillovy čes. překlad v (ČMus. z XV, – MandStrah. = totéž v rkp. Strahovském, z XV.

Manž. = báseň »O manželství« v Hankových Star. Sklád. V, 122–152, z rkp. knih. Neuberské, XV st.

Marg. = zl. legendy o sv. Margaretě, ze 3. čtvrti XIV.

Mart. = Martimiani, Beneše z Hořovic překlad kroniky tak řečené, z 1. pol. XV.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).