Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.

[Generovaný obsah]

Dor. = leg. o sv. Dorotě, XIV st., otišť. v ČČMus. 1859.

Drn. – Kniha Drnovská, vyd. Brandl 1868 (z rkp. z r. 1594).

Duš. nebo Duš.Zájm. – V. J. Dušek, Zájmeno v ústech lidu českoslov., Listy filol. 1883, 406–445.

Duš.jihoč. = V. J. Duška Hláskosloví nář. jihočeských (v ČAkad.).

Erb.čít. = K. J. Erben, Slovanská čítanka 1865; – ErbKyt. = téhož Kytice z pověstí národních 1853; – ErbPís. = téhož Prostonár. písně a říkadla 1864;– ErbPoh. = téhož Sto prostonár. pohádek a pověstí slovans. 1865.

EvBočk. = zl. evangeliáře v z. arch. v Brně, z doby ok. r. 1400; – EvOl. = evangeliář Olomúcký, z r. 1421, vyd. Fr. Černý v ČAkad. 1901; – EvSeitst. = evangeliář Seitenstettenský, vydal Menčik 1893, XV; – EvTřeb. (jinak EvPraž.) = evangeliář Třeboňský, nyní v knih. univ. Pr., opis z 1. pol. XV; – EvZimn. = »Čtenie zimnieho času«, XIV st., vyd. Patera 1905.

FeifLL. = Jul. Feifalik, Altčech. Leiche, Lieder u. Sprüche 1862.

Froz. = Ubroviště Marianského Atlanta, z němč. přel. Ant. Frozýn, v Praze 1704.

Gal. = list s nebe poslaný do města Galatan; – a to GalDl. = jeho zl. Dlabačův, z 1. třetiny XIV, – GalKl. – téhož text celý v knih. univ. v Pr., ze 4. čtvrti XIV.

Gebauer = doklady z vlastního mého pozorování.

Gesta = Gesta Romanorum ; – a to GestaBř. – jejich text v rkp. Březnickém, z r. 1443; – Gesta Kl. = text v rkp. univ. pr., z pol. XV. Obojí text vyd. J. V. Novák v ČAkad. 1895. – Gesta M. = text v rkp. ČMus., z r. 1473.

GlossPers. = glossy české v lat. rkp. Persiových satir z r. 1418, v knih. klášt. u sv. Floriana u Lince.

Hád. = Ctibora Tovačovského Hádaní Pravdy a Lži 1539.

Háj. – Václav Hájek, Kronika česká 1541.

Háj. herb. = Tad. Hájek, Herbář 1562.

han. = hanácky, hanáčtina.

Hanuš, Osterspiele = J. Hanuš, Die lateinisch-böhm. Oster-Spiele 1863.

Hatt. slc. = M. Hattala, Mluvnica jazyka slovenského 1864.

Herrmann U sněd. krámu = I. Herrmann, U snědeného krámu.

Herben = J. Herben, Do třetího i čtvrtého pokolení 1892.

Hilar. = Hilaria Litoměřického spis proti Jiří Poděbradskému z r. 1467.

Historie o těžk. protivenstvích = J. A. Komenský, Historia o těžkých protivenstvích církve čes.

Hlah. = čes. bible hlaholská z r. 1416.

Hod. = Hodiny sv. Mařie atd., z poč. XV.

HolŠternb. = Korrespondence hrab. V. J. Holického ze Šternberka, vyd. V. Schulz v Hist. archivu C. Ak. č. 14 (r. 1898).

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 16 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).