Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<748749750751752753754755>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

JM. – Ježíšovo mládí ve Výb. I, 387 sl.)

KabK. = M. Kabátník, Cesta z Čech do Jerusalema a Egypta v rkp. kapitulním v Pr., z doby ok. r. 1500, vyd. J. Prášek 1891 v ČAkad.

KancLomn. = Šimona Lomnického z Budče Kancionál aneb písně nové historické atd. 1595.

Kar. = Spisové Karla IV., vyd. Emler 1878.

Kat. = Život sv. Kateřiny (leg. štokholmská), opis z doby okolo r. 1400); – KatBrn. = zlomek jiné leg. o sv. Kateřině, rkp. v Brně, ze 3. čtvrti XIV.

KázLeg. = kázání založená na legendách, rkp. v zemsk. arch. v Brně.

Kladr. = bible Kladrubská, rkp. knih. univ. Pr. z 2. pol. XV.

Klem. = zlomky sborníku Klementinského, obs. básně epic. světské, z 2. pol. XIV, otišť. v ČČMus. 1893, 335 (zlomky jsou tu označeny literami K, P, X, Y).

Kol. = excerpta z knih archivů Kolínských, z XV–XIX.

Koll. = Jan Kollár; KollZpěv. – jeho Národnie zpievanky atd.

Komenský časopis toho jména.

kompt. komparativ.

Konáč = M. Konáče z Hodištkova spisy, vyd. 1547.

KorMan. = V. Korandy Manualník, ze skl. XV, vyd. J. Truhlář 1888

Koř. = Kořečkův Nový Zákon, z r. 1425.

KotMíst. = Mistopisný slovník král. čes., v Pr. 1895.

Kremsm. = rkp. Kremsmiinsterský, obs. též některé kusy čes., z doby ok. r. 1400.

Krist. = Život Kristův, ze XIV st.

Křiž. n. KřižA. = rkp. knih. křižovnické v Praze z r. 1472; – KřižB. = rkp. jiný téže knih. z r. 1520.

Kruml. = rkp. Krumlovský, nyní v ČMus., z 1. čtvrti XV (z doby před r. 1418).

Kulda – Mor. nář. pohádky atd., 1874–1875.

Kunh. = píseň »Vitaj kráľu všemohúci« v rkp. Kunhutině, z doby ok. r. 1300.

Lab. Komenského Labyrint světa 1871.

Lact. – Jana Vodňanského (Aquensis) Lactifer, v Plzni 1511.

LAl. – zlomky leg. o Alexiovi, z 1. pol. XIV.

LegSchwatz. – zl. legendy o narození Páně, ze stol. XIV, v knih. Františk, ve Schwatzu (v Tyrol.).

Leg Vít. = sbírka legend, rkp. v knih. kapitulní v Praze, ze 3. čtvrti XV.

LékB. = sbírka lékařství (léků) proti neduhům, rkp. knih. univ. Pr. z r. 1440).

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).