Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<979899100101102103104105>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

plecoma ŽGloss. 90, 4, Žpod. tamt.; plecoma svýma Hlah. ž. 90, 4, Kladr. tamt.; mezi plecoma VelKal. 242, t. 271; za plecěma Kruml. 288ᵃ; plecima tvýma ŽKlem. 90, 4; mezi plecima Štít. uč. 115ᵇ, ŠtítOp. 247ᵃ, ŠtítMus. 151ᵃ; plecma zasloní tebe ŽWittb. 90, 4; plecma ROlB. 47ᵃ.

Vedle toho také pl. plecě: na lidská plecě Krist. 82ᵇ.

rameni, rameně: vzieti na svoji rameni Rúd. 32ᵇ; rameni mojě lidi súditi budeta Pror. Isa. 51, 5; na rameni své EvVíd. Luk. 11, 18, EvSeitst. tamt.; rameně jeho i chřbet Pror. Dan. 10, 6; polož Krista na svoji rameně Kruml. 332ᵃ; na rameně své HusP. 120ᵃ; na jejú ramenú Pass. 337; na jeho ramenú t. 339; okrasy ramenú Hug. 224; ramenú pozdvihuje HusE. 1, 72; s ramenau Br. Ezech. 13, 20; na ramenau t. Num. 7, 9;

ramenoma hnúti Pass. 389; ramenoma kostel podpierajě t. 406; mezi ramenama Pulk. 59ᵇ.

Vedle toho také pl. ramena: ramena Br. Ezech. 30, 12; ramen tamt. Ezech. 32, 24; na ramenách Ol. Deut. 33, 12; na rameních rkp. z r. 1520 ČČMus. 1853, 424; rameny rukau svých Br. Isa. 28, 11.

rty: rty má ŽKlem. 62, 4; ŽWittb. 15, 4; rty tvá t. 33, 14; ze rtú mú t. 88, 35; rtú tvú Pror. 5ᵃ; ve rtú svú ŽWittb. 105, 33; rtoma mýma t. 140, 3; rtoma veselýma ŽKlem. 46ᵃ.

Vedle toho i plur. rti, -y: rty lstivé ŽWittb. 11, 3; rty našě t. 11, 5; rtóv tvých t. 16, 4; rtóv jeho t. 20, 3; ve rtiech t. 16, 1, t. 58, 8; rty radostnými t. 62, 6.

rucě: v rucě tvoji ŽWittb. 9, 35; vloživ svuoji rucě na jeho hlavu Pass. 127; dielo rukú tvú ŽWittb. 8, 7; na rukú nositi t. 90, 12; z rukau Hod. 55ᵃ; rukama něčso dělati Túl. 24ᵃ; k rukama Pass. 167; před rukama KolČČ. 117ᵃ (1549). Jiné doklady viz sub nozě.

Vedle toho i plur. ruky: s podpisem ruk jejich KolEE. 306ᵃ (1660); k jeho rukám KolČČ. 139ᵇ (1550); v rukách KolEE. 407ᵇ (1706); pod rukami ŽWittb. 105, 42.

uši: uši tvoji ŽWittb. 129, 2; v úši jeho t. 17, 7; v úši Pror. 50ᵇ; ušiú nejmějieše DalC. 20; u mojí ušiú Pass. 278; z auší Chir. 271ᵃ; v mú uší EvZimn. 4, Štít. ř. 12ᵇ; v mých smutných uší Kruml. 409ᵃ; vzni hlas tvój v uši mých HusE. 3, 32; (slova mají) k ušima připušťena býti Aesop. Jg.; slova má ušima přijmi ŽWittb. 5, 2; našima ušima Ol. 1. Par. 17, 20; ušima Br. Isa. 1, 2.

Vedle toho ojediněle plur. ucha: soci křivé šepty k uchóm plodie Kat. 4. viečci: ani usýpajta viečci tvoji BiblMus. 1864, 292; ač dám sen očima mýma a víečcoma mýma dřiemanie ŽTruh. 131, 4, ŽWittb. t.

zraky: tvojě zraky holúbková (jsta) Vít. 29ᵇ; smrt má velmi ostrá zraky t. 34ᵃ; kto má tako světlá zraky AlxV. 14; hned mu da zraky čistá Jiř. 448.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).