Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<818283848586878889>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[85]číslo strany tiskuŠtít. ř. 130ᵃ; skrze toho ovoce jedenie Kruml. 1ᵃ; s mnohým slz vyléváním tamt. 59ᵇ; až do jeho slavného vzkřiešenie hodiny tamt. 62ᵇ; zečti rozličná zvieřat pokolenie ŠtítBud. 28; nevěrný jest slib, ústy slíbiti zákon a nemysléc držeti toho zákona ustavenie tamt. 165; –

aby ho propustili na jednoho měšťana svatbu Kulda 1, 54; co se koupaly na jeho bratra rybníku tamt. 1,76; co se koupaly na mého bratra rybníku tamt. 1, 77; co se koupaly na vašeho bratra rybníku tamt. 1, 77; lehnul si pod toho velkého raka břicho tamt. 1, 86; včil musíme o tvého syna živobytí hráť tamt. 1,158; nejsem pozván na mojí sestry syna svatbu tamt. 2, 214;

ku konečnému návrhu toho přijetí Pal. 4, 2, 569.

3. Určení vyslovené dativem. Na př.: druhého sobě milého syna Pass. 315; jiného ještě všem obecného pohledejme ŠtítBud. 192.

4. Určení vyslovené instrumentálem. Na př.: jeho hřěbíky probitie ML. 39ᵇ; nebydli v rukú udělaných chrámiech Koř. Skutk. 17, 25; v králem daném poručenství VšehK. 159ᵃ.

5. Určení vyslovené pádem předložkovým. Na př.: božím na nebe vstúpením Pass. 312; o u bozě radování Alb. 38ᵃ; znamenie zlého o sobě samému bytie tamt. 34ᵇ; svým při tom bytím tamt. 23ᵃ; pro lehké u mysli vzdržěnie Kruml. 1ᵃ; o jejiem sčastném na nebesa vzetí tamt. 80ᵃ; po bez jedné čtyřidceti nedělích ŠtítV. 158; pro svój v tom neobyčej ŠtítBud. 85; té proti sobě křivdě tamt. 120; svým až do smrti poslušenstvím tamt. 121; čakati druhého k súdu příštie pána našeho Jezukrista Štít. ř. 66ᵇ; k ode zlého vystřežení HusE. 1, 227; bez jeho při tom bytie tamt. 1, 229; k z mrtvých vstání tamt. 2, 136; po z mrtvých vstání tamt. 2, 136; po z mrtvých vstání až do na nebe vstúpenie tamt. 2, 141; k ve dsky kladení VšehK. 188ᵇ; bez zvláštnieho ke dskám přiznánie tamt. 192ᵃ; pro skrze krev beránka zachování Seel. 227; od na ni připadající mše svaté tamt. 190;

před svým do Slez příjezdem Pal. 4, 2, 98; vstoupili do vojenské u něho služby tamt. 100.

6. Určení vyslovené příslovcem. Na př.: vaše zde krátké poslúženie Pass. 315; o tak obláštních činech Kruml. 299ᵃ; k zase uvedení krále do domu jeho Kladr. 2. Reg. 19, 11; tak z odtud rodilých jako příchozích tamt. Lev. 17, 15.

7. Určení vyslovené větou. Na př.: podlé jeho nevýpravné, jež jest nelze obmysliti, spravedlnosti ŠtítBud. 135; když ty věci, ješto jsú učiněny, budú proměňeny tamt. 27; utkají srdce naše těch hřiechóv, ješto jsme je činili z obyčeje, kakáš jako podobenstvie Štít. ř. 114ᵇ.

8. Určení několikero, ale různé. Na př.: druhého sobě milého u bozě syna Pass. 315; (písmo hyzdí) srdce (= genit.) veliké k ňemu (světskému zboží) přiloženie ŠtítMus. 26ᵃ; k navrácení té najprv dané bohem člověku

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).