Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<757677787980818283>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[79]číslo strany tiskuv kolicě dnech Alb. 8ᵃ; v kolice dnech Kruml. 133ᵃ; po několicě dnech Pass. 432; po několiku časiech tamt. 289; po několiku dnech OtcB. 57ᵃ; po několiku měsiecích tamt. 189ᵃ; po několiku měsících Háj.338ᵃ; v několiku dnech Háj. 158ᵇ; po toliku dnech LékB. 36ᵃ; po toliku hodinách tamt. 36ᵃ;

před mnoha lidmi VšehJ. 49; s několika (dětmi) ŠtítOp. 324; v několika dnech Háj. 62ᵃ; po sloviech několika VšehJ. 86; tolika póhony, kolika má pohnáno býti tamt. 63;

ve mnoho let ŠtítOp. 30 (m. náležitého ve mnozě let); (Jakub) ve mnoho časa přijide do Aram Comest. 37ᵇ;

ve mnoho tisících křtěných ChelčPař. 178ᵇ; po něco času Ol. Lev. 27, 18; zde zůstal jenerál s něco lidem ČernZuz. 170; před mnoho dobrými lidmi VšehK. 27ᵃ; před mnoho letmi Ol. 1. Esdr. 5, 11; proti toliko svědkóm ŠtítOp. 12; kolik kto má přátel, toliko očima vidí a toliko ušima slyší, toliko nohama chodí HrubLobk. 63ᵇ; nepřietelkyně častokrát se pokúšela kolik obyčeji, kolik chytrostmi, kolik řemesly, zda-li by mohla ji (choť) odvrátiti HusŠal. 9ᵇ: v kolik sklenicích AlchAnt. 116ᵃ; po několiko dnech Koř. Skutk. 15, 36; po několiko dnech MandA. 202ᵇ; po několiko letech tamt. 208ᵃ; po několik mesiecích Pass. 424; na několiko miestech Háj. 54ᵃ; po několiko přiebytcích zpievali sú hospodinu ChelčPař. 158ᵃ.

v pár dnech BartD. 2, 194 (han.) a čes. Us.; po páru rokách tamt. 2, 306 (vých.-mor.); jel párem koňma tamt. 1, 71 (val.); štyrma párama vołma tamt. 1, 183; –

při množstvie, kapka, hrst: s množstvím lidem Ol. 3. Reg. 10, 2; nad množstvím pannami PassKlem. 209ᵃ;

tú kapkú vodú všecko žene (mlýn i pilu) BartD. 1, 183; v kapce mléce si to uvaří tamt. 1, 183; osel, ješto sě hrstí sěnem nebo otavú dá k jeslem přilúditi Tkadl. 34ᵃ; –

při čas: k času vánocím příštím KolČČ. 314ᵇ (15060); při času svatých Petru a Pavlu tamt. 130ᵃ (1554);–

při konec: před koncem masopustem BartD. 1, 183; –

při východ, vzchod, západ, strana: před východ słúncem BartD. 1,161; do východ słúnca tamt. 1, 161; při západ słúnci tamt. 1, 161; od východ slunca Suš. 317; při slunečku východu tamt. 109; při slunečku západu tamt. 109; kdy vietr ot vzchod sluncě věje Vít. 9ᵇ; od vzchod sluncě HusPost. 113ᵃ; rozsede sě země a byla veliká próducha se vzchod slunce za klášterem Otc. 381ᵃ; když byli přišli se vschod slunce, nalezú puole Lit. Gen. 11, 2; od východ slunce EvOl. 86ᵃ; k západ slunce Lit. Jos. 15, 8; ke vzschod (!) slunečné strany ad orientalem plagam Ol. Num. 34, 15 a Jos. 7, 2; ke vzschod (!) slunečné straně (!) Ol. Num. 3, 38 a Soudc. 20, 43; k straně slunečnému vzschodu (!) tamt. 13, 32.

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).