Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<392393394395396397398399400>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[396]číslo strany tiskuhřiechóm dopustílým ŠtítVyš. 16ᵃ; čekám vzkřiešenie mrtvým Štít. uč. 10ᵇ; o posílení šlechetnostem ŠtítBud. 187; daj bolestem polehčenie Vít. 31ᵃ; králíky, jimžto nenie zaklínanie Pass. 58ᵃ; neb jest to zdraví (sg. dat.) prodlenie NRada 1694; lepšiej věci na stvrzenie Hrad. 39ᵃ; všěm lidem na oblepšenie t. 93ᵇ; (kramář) krámec rozkladl ku prodávaní klenotóm Křiž. 305; kterýž (hrob) byl k pohřbení tělu panny Marie Háj. 475ᵇ; klín k drvuom štípaní KolB. 63ᵃ (1497).

při substantivech dějových jiných, pláč očima, skřehot zubóm atpod. Na př.: kdež jest pláč očima ML. 20ᵃ; tuť bude pláč a skřeht zubóm Štít. ř. 73ᵇ, tu bude pláč a skřehot zubóm Koř. Mat. 8, 12 a t. 13, 42, tam věčný pláč očima bude a skřehot zubóm HusE. 3, 149; nerovný boj jest málu proti mnohu PulkR. 151ᵇ: i jest nepřietel čistoty častý obyčej ženám s mužmi a mužóm s ženami Štít. uč. 45ᵃ, prvý ť jest nepřátel čistoty obláštní obyčej kromě lidí muži a ženě ŠtítOpat. 331ᵇ; (máš) vuoz k vozbě drvóm Lit. 2. Reg. 24, 22.

při participiu. Na př.: výše všech… živu jsúcích Comest. 273ᵇ; viděli smy veliký diel kacieřóv rozprášenu jsúce JeronMus. 36; byvše živu umřieti ť jest ŠtítV. 8 = ŠtítMus. 3ᵃ; ó radosti nad radostí… samému býti v tom blahoslavenství… a všech milost vidúc k sobě… a všem jsúc vzácnu ŠtítV. 109 = ŠtítMus. 52ᵇ; menšie zlé (jest), zlé slovo nejsúc vinnu, než i bez zlého slova vinnu býti Šach. 299ᵃ.

Dativ při jménech

patří dílem k významu slov těch jednotlivých, na př. pomáhanie lidem, pomocný každému, srovn. pomoci, pomáhati komu, dílem k významu celé věty příslušné jako podmět nebo doplněk, na př.: nenie dobré, člověku býti samotnu, samomu o sobě bytie.

S té stránky byl dativ pozorován a uváděn ve výkladech předešlých.

Dativ při jménech bývá však také jindy.

a) Příklady pro dativ při substantivech:

hanba otcova jest synóm hanba Štít. uč. 55ᵇ; netbali ozdob tělóm svým ŠtítV. 119; učiň rozumem stráži ustóm svým t. 66; pro lepší jistotu té smlúvě prosil sem, aby ArchČ. 1, 192 (Bartoš); sv. Marina byla jediná dci svému otci Pass. 271; ten ť jest… jedinký syn své matce Kat. 28: nedostatkové, jimž jsem počtu, míry a konce žádného nespatřil Lab. 89 (Bartoš); až do tisíce človékóm Lit. 1. Mach. 2, 38; tu nalezli jedennadcět apostolóm, ani sě spolu sešli Krist. 109ᵃ; zamuťte sě věky věkóm ŽWittb. 82, 18 a tak často zde; na věky věkoma t. 36, 29, Hrad. 10ᵇ, ML. 20ᵇ a j.; pečivo na zpósob bochtám BartD. 2, 287 (zábř.); hen tom’ děvčati matka t. 1, 181.

b) Příklady pro dativ při adjektivech: buď dobrotivý svému lidu NRada 909; člověk… chudým velmi nemitostivý Pass. (Bartoš): uzří,

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).