Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<390391392393394395396397398>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[394]číslo strany tiskuukrutnu Tkadl. 2, 60; kak jest hodné nám býti vyhojenu ŠtítV. 306, i jesti ť hodné dobrým umělu a rozumnu býti ŠtítV. 79, hodné ť jest (pro vdovu) nebývati samé rádu i v kostele Štít. uč. 50ᵃ; toto ť se mi zdá pilné věděti mladým, že… t. 78ᵃ, pilné ť jest té drahé oděvi pilnu býti ŠtítV. 170; zlé ť jest svých úst nebýti mocnu t. 66, zlo u porobě býti komu AlxV. 163, mohl by sě kněz domysliti, že sě udatnému s strašivým zlo raditi DalC. 28; nenie ť múdré veselu býti nevědúc ŠtítV. 52; nenie bezpečné lecikomus vniknúti v také poslušenstvie t. 222; jesti ť podobné sjeti se přátelóm k svatbě t. 46; v dobrém také potřebné jest opatrnu býti t. 52; jakož jest obyčejno ot horkosti ohnivé dřieví zhynúti Ol. Súdc. 15, 14 solent lina (rozuměno »ligna«); jest podobno jemu (příteli) mílu býti Štít. ř. 213ᵇ; jest slušné dáti almužnu a samomu něco utrpěti Štít. uč. 140ᵃ; i spravedlivé jest smiernu býti ŠtítV. 201; což móž bláznivějšieho býti, než zabiti sě samému HusE. 3, 140.

g) po slovese jest + nelzě. Na př. nelzě vám zde jmieti moci Hrad. 4ᵇ; když on (řezník) dobytčátko zmácie, nelzě ť sě j'mu popraviti t. 135ᵃ; třetiemu ť sě nelzě státi Vít. 35ᵇ; viec by bylo nelzě oráčiu chleba kupovati DalC. 5; nelze je prázdnu býti toho boje Štít. V. 146; že dřieve řečeno,… že nelzě býti přísaze od křesťana HusE. 1, 105; nelze beze krstu spasenu člověku býti t. 2, 237; nelzě i jednomu takému býti, by se jim (rekům) mohl protiviti Baw. 394; uzřevši (matka), že jí nelze dlúho živu býti, kázala… GestaBř. 84ᵃ.

h) po slovese jest + substantivum, jest zákon, právo, příčina atp. Na př.: neb jest zákon každéj paniej jmieti péči Alb. 10ᵇ, velmi viece zákon (t. jest) člověku bohu poslušnu býti t. 3ᵃ, proto zákon nám jemu rovně odplatiti t. 4ᵇ, také zákon sě střieci každému muži před všelikú ženú t. 10ᵇ, proto j’ zákon každému boha prosili t. 16ᵇ, (jest) zákon člověku poslušnu býti svému stvořiteli Kruml. 124ᵇ, krev jeho za tyto peniezě prodána…, proto nezákon jich jest i jednomu jmieti, proto povězte, kam jě chcemy dieti Hrad. 88ᵃ, i jednomu nezákon trpěti jako zloději Alb. 3ᵇ; právo bylo by, odpovědači odpřisieci sě Rožmb. 69, tehda právo, póvodu vypřisieci samému t. 147; berúc dani třeba opatrnu býti každému pánu, aby jej lakomstvo nepodtrhlo Štít. uč. 88ᵇ; třeba opatrnu býti věřícím HusE. 2, 386; v tom věku třeba pilnu býti jinochóm a děviciem t. 2, 64; potřebie jest opatrnu býti ŠtítV. 52; nenie ť malá věc, boha odlúčenu býti t. 101, to jest zvláštní věc, samému bohu hříchy snímati BokPostBrn. 214; nemalá jest múdrost, poznati samému sě Kruml. 258ᵃ; Kristus trpěl za ny, aby nám trpěti saměm ostavil příklad Štít. ř. 206ᵃ; aby vám byla příčina, saměm se dále domysliti Štít. uč. 137ᵃ; nenie malá lehkost, odsúzenu býti a křivu zuostati VšehK. 4ᵇ; veliká žalost jest, mateři bez syna býti, ale větčie žalost jest, choti bez milého býti

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).