Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<706705708709710711712713>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[709]číslo strany tiskuPřidáním přívlastku sám. Na př.: na samém kraji Us., na samičkém kraji t.; přišel sem domů až samé ráno t.; na samý konec t. atp. v. § 210 č. 2.

Složením ze kmene vlastního. Na př.: svatosvatému římskému kostelu Hilar. 2ᵇ a j.; široširý svět Jg. (z Čelak.), ve světě širošírém BenTřeb. Sp. II, 3, 16; věkověčné krásy Jg. (z Kamar.); přisolivši dar svůj moudromoudrým naučením ŠmilovskýSp. V, 53; jak jsme unikli jistojisté záhubě Stanley, V nejtemnější Africe, přel. Dörfel a j. I (1890), 4.

Výrazem rozvíjcím ze kmene vlastního. Na př.: věky věkův Us., stč. věky věkóv n. věkóm n. věkoma: jemu sláva věka (sic) věkóv EvOl. 166ᵃ, jenž kraluje věky věkóm Hrad. 23a, na věky věkoma Hrad. 10ᵇ, ML. 20b, musíš věky věkoma hořěti Otc. 134ᵃ, věky věkoma EvOl. 139ᵇ; píseň písní; sluha sluhóv božích Hilar. 21ᵃ; čehož pravda všie pravdy nepochválí ŠtítBud. 202: konec konců Us.; ničehož nic: neokuste ničehož nic EvOl. 127a, neodpovídáš ničehož nic t. 254a; (dva mládenci) přisahajíce, že o tom ničehož nic neviešta ROlB. 103ᵇ, (Podiven, t. tělo jeho) nalezen byl vešken cělý a v ničemž neporušený ničehož nic Pulk. 26a; – král nad králi, hoře nad hoře atp.: Darius, král nad králi AlxV. 965, pán nad pány ChelčP. 172ᵃ, ty náš milý pastýři nad pastýři t. 238b, jenžto (s. Pavel) jest byl… mistr nad mistry Pass. 302, ó dievko nad dievkami (t. Maria) Vít. 84ᵃ, hofarta česky slove nad kurvami kurva HusPost. 188ᵃ; tak ť na tě přijde hoře nad hoře a bude nad bolest obnovována bolest tvá BrigF. 102a. křičal by ve nad ve Brig. 183; – div ot diva: neslýchaný div ot diva AlxV. 2072, slovutná žena nedůstojně obnažena, a zajisté div ot diva, že je mohla kdy býti živa t. 1882.

Výrazem rozvíjecím jiným. Na př. kdoví-co, kdoví-kdo Us., kdoví-jaký BartD. 1, 9, bůvi-jaký t., čertví-co atp. Us. (stupňován význam indefinitní); – kdyby byl jak učený (= sebe učenější), kdyby jak pilně pracoval (= sebe pilněji) BartRuk. 41.

a) i Výrazy rýmovými, assonujicími. Na př. : rvanice a pranice, znám jeho rejdy a šmejdy, je to bez ladu a skladu, není o něm ani slechu ani dechu, ani vidu ani zniku BartRuk. 93; nemá cudu ani studu, tu nikde ptáčka ani máčka t.; tlampali o věcech slzkých a plzkých t.; smrt házela a kácela všecky, vše mne tu nudí a trudí t.

b) Výrazy kontrastovými. Na př.: až se hory doly rozléhaly, sliboval mi hory doly t. 94; běžel horem pádem t.; ve dne v noci Us.; vstávaje lehaje na to myslím BartRuk. 94; šel lesem i nelesem, cestou i necestou t.; bláto nebláto, já přece půjdu t.; rád nerad, volky nevolky, chtěj nechtěj t.

c) Výrazy souznačnými. Na př.: po právu a spravedlnosti, péče a starost, povstaly bouře a kramoly, města měla hořkost a kyselost mezi sebou, nění to ani slané ani mastné BartRuk. 92.

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).