Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<174175176177178179180181182>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[178]číslo strany tiskuŘadová číslovka třetí, pův. tretьjь, má ve spojení s půl novotvary, na př. gen. půl třeťa Us., BartD. 1, 70 (val.), lok. po půl třeťu Us., BartD. t., slc. pol treťa, po pol treťu.

d) Adjektiva ostatní.

Adjektiva ostatní – t. j. všecka kromě possessiv -óv, -in, -jь, kromě utvořených příponou -ьjь, a dále kromě číslovek druhových, řadových a některých participií, o kterých všech byla řeč ve výkladech předcházejících – mívají tvar jmenný 1. v platnosti substantivní, 2. ve funkci doplňkové (přisudkové) a 3. někdy ve funkci přívlastkové.

1. Adjektivum v platnosti substantivní má sklonění jmenné neomezené. Vedle tvaru jmenného bývá v stejném případě mnohdy také tvar složený.

α) Adjektivum ve funkci substantiva appellativa.

α1) Neutrum.

Sg. nom. akk. dobro: věři, že uzři dobro ŽWittb. 26, 13; on tu své jísto měl KolČČ. 181ᵃ (1553); pojměv mnoho nekľuda AlxB. 6, 9; olejíka málo přičiňovali Alb. 6ᵃ; koliko jest dní ŽWittb. 118, 84; ukáza sě kolikos oděncóv Pulk. 62ᵇ; toliko túh pojměvši Hrad. 59ᵇ; nč. bylo veliké sucho, mokro, horko, teplo, chladno, studeno, je krásné ráno, kolik dní, tolik lidí Us. – Tvar složený dobré: kterýž pro své dobré dá obci zlým užiti DalHr. 3; čím komu dobré milejše Štít. uč. 17ᵃ; nebyl by buoh plné dobré bez nedostatka ŠtítPař. 5ᵃ; dobré sě dobrým otplatí AlxV. 504; zlé by nebylo popraveno malum Túl. 72ᵃ; již myslé na mě zlé mala ŽWittb. 34, 4; bieše sě přitupilo ostré radlic acies Ol. 1. Reg. 13, 21.

Sg. gen. dobra (novu), lepšě: dobra mého ŽWittb. 15, 2; nezbaví dobra ty již ŽGloss. 83, 13; tu zemi zbavichu každého dobra AlxV. 140; což sú zla na mě svedli AlxBM. 8, 37; (Kateřina) doždala bieše teskna mnoho Kat. 862; jdúc (duše v pekle) z studené vody do přielišného horka Kruml. 389ᵇ; mnoha ostati a na menši dosti mieti BrigF. 117ᵃ; velikého horka, tepla, sucha, za mokra Us.; mají za veliký hřiech spolu sě utěšiti i dopustie sě horšě (později připsáno ho) Štít. uč. 38ᵃ; kdy sě lepšě kto naděje Vít. 32ᵇ var.; čím kto má jeho (zbožie) viece, a většě sě nedostává Štít. ř. 110ᵃ; vida, že jeho menší nebo jeho nemilí lepše docházejí než on ŠtítPař. 88ᵇ. – Tvar složený dobrého, lepšieho: budú-li hledati obecného dobrého ŠtítOp. 316ᵃ; obecného dobra, dopustiti se horšího nč. Us.

Sg. dat. dobru, lepšu: čáka k dobru DalC. 98; tělesné utrpenie jest k málu užitečno Štít. ř. 206ᵃ; Kristovo volánie vzkřiesilo Lazara a učedlníci jsú k hotovu přihlédali HusE. 1, 30; k stáru Us.; by nʼudatní lepších zřiece byli také lepšiu chtiece AlxB. 8, 29; taký náději má k lepši, zlého pyče Štít. ř. 192ᵇ; teplu, horku, studenu nč. Us. – Tvar složený dobrému,

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).