Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<161162163164165166167168169>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[165]číslo strany tiskuagri ŽTom. 49, 11; krásnosti púščné speciosa deserti ŽKap. 64, 13; nad branú rybnú piscium Ol. 2. Esd. 12, 38; ve dveřech branných portarum Ol. Prov. 1, 21; na úhléch zedných in angulis murorum t. 2. Par. 26, 15; horné základy montium fundamenta ŽWittb. Deut. 22; materným slitováním Kruml. 66ᵃ; ve křstu vodném t. 27ᵇ; v chlebném kusu t. 447ᵃ; kovář na všem železném i měděném řemesle malleator et faber in cuncta opera aeris et ferri Mus. Gen. 4, 22; drženie se mocného nespúštěje, (t. j. mocí nabytého) VšehK. 195ᵃ; listovného svědomie páni neslyšie (t. j. listem poslaného) t. 51ᵇ atd.

1. Z téže snahy – ze snahy totiž, aby přívlastek byl souřadný se svým substantivem (nebo jeho zástupcem) –, z jaké vznikají adjektiva z výrazů nominálních, vznikají zájmena possessivní z výrazů zájmen osobních; na př.: ty pomóžeš – tvá pomoc; tobě milý – tvój milý, tebe menší – tvój menší. Srov. dále v § 199 č. 2.

Sem hledí změna gen. possessivního jejie v adjektivum její, jejie, v. Hist. ml. III 1, § 403, a gen. jejich v jejichho, jejichmu v mluvě lidové; na př. do jejichho domu, k jejichmu domu (v. § 200).

Dále sem hledí llexe gen. Králové v místním jméně Králové Dvůr, Králové Hradec; na př.: do Králového dvora, Hradce Us.; Královýho Dvoru Seel. 1; v Královém Hradci t. 239.

2. Adjektiva vznikají z podřadného přívlastku rozvitého; na př. myšlení na boha – myšlení nábožné, člověk k ničemu – člověk ničemný atp. pozemský, podzemní, bezpředmětný Us.; nalodním bojem Comest. 205ᵃ; dnes týdenní psaní ČernZuz.; (balšám) roste na malých stromcéch leda do pasa zvýších MandStrah. 12ᵇ.

3. Adjektiva vznikají z attributivní věty; na př.: jak-se-patřího dělníka tu skoro nevidět Neruda Feuill. 4, 178; máme jaksepatřího oráče, jak-se-patžímu oráči radši přidám Us. ok. Slaného a Hořovic (Jedlička v Lfil. 1880, 297); jak-se-patřího člověka Us. v ok. pražském (Bílý v ČČMus. 1882, 158); mám jak-patřího pacholka zlin. 54.

4. Místo jenom atd. vzniklo jediný; na př.: o budoucnost stará se jediný člověk Us. nč. (t. j. ze všech tvorů jen člověk); s jedinýma dvěma bratroma Otc. 437ᵇ; jediných sedm pánuov učinilo hnánie PísVarn. 62; nájde se jich (mládenců v Ličanech), ale jedných sedm (t.j. jenom sedm) Slavia řada II. svaz. 5. str. 19.

Podobně vzniklo takový z tak; na př.: tak moudrý – takový moudrý Us. nč.; takým múdrým rozumem jal se mluviti Jeron. 131ᵇ.

A nějaký z nějak (= asi); na př.: již tomu bude nějakého půl roku, nějakých čtrnáct dní (= asi půl roku, čtrnáct dní) Us. nč.

5. Podobně vysvětluje se rčení malí dnie m. málo dní; snaha je táž jako v případech předešlých, ale změna poněkud jinak se provedla,

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).