Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<91011121314151617>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[13]číslo strany tiskuJežiúšěvi jatu býti tamt. 75ᵃ; v rově by nalézti mannu ApŠ. 39; když budieše na vojnu jeti Dal. 84; viec mi vás jest neviděti DalH. 30; rač nem to zjěviti, zač nem jest tu mast jmieti Mast. 356;

co mi učiniti Hrad. 124ᵃ; (mnichům) býti bez svého sbožie tamt. 106ᵃ.

Třída III.

Jádrem přísudku je sloveso činné znamenající přibývání, ubývání. Na př.:

přibývá vody Us.; ubývá dne Us.; v starosti rozumu a paměti uchází Br. Z. 14.

Třída IV.

1. Jádrem přísudku je sloveso zvratné (významem však trpné). Na př.:

praví se; povídá se; vypravuje se; říká se; pije se; jí se; srpem

se žne; kosou se seká; nedostává se chleba, peněz, lidí Us.;

když by se přieliš nešlechetně živo nebylo, žádných by práv potřebie nebylo VšehK. 187ᵃ; nechť se dá pozor, aby skrze to (nepořádné vedení rejstříků) nějakých zmatků nepocházelo ŽerKat. 243.

2. Ve větách těchto bývá vyjádřen příslušný logický podmět dativem a příslušný logický předmět akkusativem nebo partitivním genitivem. Na př.:

zachtělo se mi masa (t. j. jsem zachtěl masa) Us.; zželelo se matce milých dítek Erben; zdá se mi; stýská se mi; chce, nechce se mi Us.;

zžádalo sě jemu víry křesťanské Pass. 362; (aby sě) i jednéj škody nestalo Kat. v. 3372; toho se potom pro mor nestalo Let. 1048; když se jest toho nestalo ŽerKat. 239; od mrazu škoda nemalá jest, tak že skrovný ourody se očekává tamt. 243; chleba sě nedostává Ol. 1. Reg. 9, 7; ničehož mi sě nedostane ŽWittb. 8, 5; ničehož mi se nedostane ŽPod. tamt.; dřéve s’ mi jie (masti) byl dal mnoho, až sě jie mnohým nedostalo Mast. 197.

3. Význam trpný není znamenati, když reflexivem vyslovuje se děj přírodní (v přírodě i u člověka). Na př.: blýská se, šeří se, svítá se, rozednívá se Us.

Třída V.

1. Jádrem přísudku je sloveso trpné. Na př.:

pamatováno bude na tebe Us.;

prošeno mne i mého otcě Hrad. 128ᵃ; bude sě zlému diáblu posmieváno, že… ŠtítPař. 43ᵇ; zúfáno jest do něho desperatus est Ol. 2. Reg. 12, 15; má k ňemu hledieno býti VšehK. 258ᵇ; nebylo-li by žádné pokuty nalezeno tamt. 202ᵇ; tomu se v dědiny jeho má uvázáno býti tamt. 11ᵇ.

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).