Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.

[Generovaný obsah]

[748]číslo strany tiskuArtik. 1545[87]U Gebauera nikde nevyloženo. Snad jsou lo Artikulové..., jež Jungmann uvádí ve Slovn. zkratkou Art. pod ob. Tr..

Athen. = Atheneum, red. T. Masaryk, pak Jos. Kaizl.

Aug. = kusy ze sv. Augustina, z r. 1398.

Autr. = z pís. rozpravy p. Fr. Autraty o nářečí křižanovském (Křižanov u Vel. Meziříčí).

Barl. = Barlaam, tišť. 1593.

BartD. = Fr. Bartoš, Dialektologie moravská I (1886), II (1895); při dokladech odtud bývá v závorkách i nářečí, z něhož je příklad podán. – BartRuk. = jeho Rukověť správné češtiny, 2. vyd. 1893. – Bart.zlin = jeho popis nářečí zlinského ve spise »Ze života lidu moravsk.«

BartošPísař – kronika Bartoše Písaře, vyd. Erben 1851.

Baw. = rkp. hr. Baworowského, z r. 1472 (se známkami nář. mor.). Otiskli A. Brückner v JagArch. 11, 81 sl. a Loriš v ČAkad. 1903; v otisku Brücknerovu udávají se stránky rkp. (1, 2, 3 atd.), v Lorišovu listy a stránky (1ᵃ, 1ᵇ, 2ᵃ atd.).

Beck. = J. Beckovský, Katolického živobytí nepohnutelný základ…, díl 1. a 2., v Praze 1707–1708 (jazyk kleslý).

Běl. = listiny a zápisy Bělské z l. 1345–1708.

Ben. = bible Benátská z r. 1506.

Ben. Třeb. = V. Beneš Třebízský; – Sp. = jeho Spisy sebrané.

Bibl. = biblický zlomek; a to BiblA. = zl. (část Exodu) z 2. pol. XV ; – BiblC. = část Soudc., z XV; – BiblD. = část Paralip., z XV; – Bibl Mus. n. BiblM. = zl. v ČMus. (obs. část epišt. sv. Pavla k Řím.), z I. pol. XIV.

Bible Melantr. – Biblí česká 1549…, nákladem téhož Bartoloměje a Jiříka Melantricha Rožďalovského.

Bil. = B. H. Bilovský; – a to BílC. = jeho Doctrina christiania etc., Křesťans. cvičeni atd., kázání od Tři králů atd., v Olomouci 1721; – BílD. = jeho Doctrina atd., kázáni čes. od sv. Ducha do adventu, v Olom. 1720; – BílQ. = jeho Pia quadragesima etc. a Passio Domini N. J. Chr. etc., oboje v Op. 1721.

Blah. = J. Blahoslava Grammatika česká 1571.

Blázn. = Chvála bláznovství, přel. Ř. Hrubý z Jeleni, 1513.

Boh. = Bohemarius maior, slovník a dialogy, v rkp. kn. kap. v Pr., zdá se, že z r. 1379; – BohF. n. BohFl. = z téhož rkpu slovník otištěný v Lfil. 1892, 382 sl.; – BohDial. = dialogi Bohemarii, dialogy při témže Boh.

Boj Duch = zlomek traktátu sv. Bernarda o boji duchovním, z poč. XV st., ve dvor. knih. ve Vídni, otišť. v ČČMus. 1896, 118–119.

Bouře 1775 = vypravování o bouři selské t. r.

Br. = bible Bratrská (Kralická) 1579–1593; – BrNZák. = její Nový Zákon, 2. vyd. z r. 1601.

X
87U Gebauera nikde nevyloženo. Snad jsou lo Artikulové..., jež Jungmann uvádí ve Slovn. zkratkou Art. pod ob. Tr.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).