Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<579580581582583584585586587>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[583]číslo strany tiskukoledovat Štít. ř. 18ᵃ: dělník, ješto je najprvě uveden dělat t. 110ᵃ; kázal jim dělal do své vinnicě t. 106ᵃ; bóh zóve dělat, pracovat do své vinnicě t.; jen ty (panny) s ženichem hodovat vejdú t. 231ᵃ; mládec vyšel na město ptat ŠtítV. 42; (apoštolé) sú sě rozešli kázat t. 184; (Zuzana) chodila do sadu procházet sě t. 61; (Abraham) přišel plakat jie Tkadl. 2, 22; Ježíš přídě súdit NRada 2050; aby jeli do Prus bojovat Kar. 61; (kostkáři) v noci sě sberú kostkovat Šach. 42; šel Saul hledat Davida Ol. 1. Reg. 23, 25; jižto sě brachu kupovat pergebant ad emendum t. Gen. 42, 5; bl šel Laban střic ovec t. Gen. 31, 19; šel ovcí střic t. Gen. 38, 13; když by ovcě přišly pit t. Gen. 30, 28; jdúce slúžit bohóm t. Deut. 17, 3; jdu radit sě t. 1. Reg. 9, 9; vyšedše lúpit t. 13, 17; dcery vyjdú vody načérat t. 24, 13; vyšli načérat vody t. 9, 11; jdiž hledat oslic t. 10, 14; šed s ním rúbat drev t. Deut. 19, 5; jěď brat lúpeže t. 4. Reg. 3. 23; kdyžto špehovat biech poslán t. Jos. 14, 11; přišli ste ohledovat miest t. Gen. 42, 9; vyjel ohledovat miest t. 3. Reg. 9, 12; jěl pochovávat těch t. 11, 15; Ochoziáš byl jest jěl navštěvovat Jorama t. 4. Reg. 8, 29; jižto chodie vyplněvat obyčejóv t. Num. 4, 43; jděmež počištěvat a obnovovat svatyň t. 1. Mach. 4, 36; (královna) přišla pokušěvat jeho t. 3. Reg. 10, 1; pojide všeliký muž stíhat Siby Sibam t. 2. Reg. 20, 13; než spát jidechu t. Gen. 19, 4; když pójde spat t. Rulh. 3, 4; sědechu spolu hodovat t. Tob. 9, 12 a j., často v Ol.; (král) poslal panoše své volat pozvaných na svatbu EvVíd. Mat. 22, 3; povede (vola svého) napájět Koř. Luk. 13, 15; nevšickni jeho navštěvovat jdiechu Otc. 149ᵇ; aby šel spat t. 367b; (mnich) vyjide potřeby kupovat t. 166ᵃ; když k ňemu přijide jeden bratr navštěvovat jeho t. 187ᵃ; ani sem přijela lidi ohledovat t. 213ᵇ; (bratři, poustevníci) šedše umývat (t. mrtvolu zemřelého Mariana) i uzřechu, že (Marianus) jest žena t. 80ᵃ; když jidú bratřie z kláštera na púšť navštěvovat pústenníkóv t. 166ᵃ; jeden z svátých starcuov jede navštěvovat druhoho (sic) pústenníka t. 162ᵃ; jeden bratr přijide navštěvovat jeho 165b; jednoho času jidú bratřie navštěvovat jeho t. 176ᵃ; šel navštěvovat sestry t. 191b; když klášteruov chtieše jíti navštěvovat t. 431b; jidechu po púšti přebývat t. 340b; vstav šel na zahradu dělat t. 365b; přišli sme vzdávat bohu Nikod. 43ᵇ; sstúpil sem zvěstovat vám t. 69ᵇ; jdi bojovat s králem t. 75ᵇ; vešla sem statku svého opatrovat Svěd. Zikm. 168; jda kopat písku t.; po obědě šli sme se túlat Lobk. 14ᵃ; když šel král konšeluov sadit Háj. 455ᵃ (saditi bylo impf., v. § 336 č. d); žena byla prat ušla Aesop. Jg.; farář chodíval kázávat Let. 1057; když bieše všel Ježíš jest (gíeſt) chleba (sic) HusPost. 165ᵃ; nechodím kázat t. 156b; pán přišel volat hřiešných ChelčP. 58ᵃ; panny šedše kupovat oleje t. 118b; nepuojde ť Lazar máčet prstu u vodě t. 170ᵃ; po hradě túlat se brachu Baw. 204; Saba přijide pokúšet jeho Comest. 157ᵃ; jěde

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).