Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<338339340341342343344345346>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[342]číslo strany tiskujest kúkole HusPost. 26ᵇ, Koř. Mat. 13, 25, Kladr. t., však s’ dobrého semene nasál HusPost. 28ᵃ, ďábel nasál zlosynóv HusE. 2, 55, hospodář čisté pšenice nasál RokycPostBrň. 102, nasíti pšenice Us.; když nabil Balak ovcí a voluov, posla k Balaamovi Pr. Num. 22, 40, (Šalomún) nabil jest obětí pokojných Ol. 3. Reg. 8, 63, král hojný oběd připravil, býkuov a ptákuov nebeských nabiv ChelčPost. 250ᵃ; (Julianus) káza svému kúzedlníku, aby hadóv a ješčeróv načinil Pass. 349, (Daniel) načinil hrud Pror. Dan. 14, 26, načiníš sobě chlebóv Ol. Ezech. 4, 9, (Šalomún) načinil jest vzchodóv t. 3. Reg. 10, 12, načinili sú prakóv Mus. 1. Mach. 6, 31, Jozafat načinil korábóv Kladr. 3. Reg. 22, 49, múchy vlezúc (v hrnec) načinie v ňem črvu Otc. 288ᵃ; nadělámy cihel Ol. Gen. 11, 3, rozšafných dětí z nás nadělává RešSir. 33ᵃ, nadělati cihel Us.; (já) vstúpi na palmu a načeši ovocě jejieho Ol. Cant. 7, 8, načesati jablek Us.; synóv naplodíš a dcer Ol. Deut. 28, 41, (lid) naplodil jest modl t. Oz. 10, 1, (myši) naplodie v ňem (hrnci) črvuov OtcB. 97ᵃ; (kněží) nahromazdiece sich i oněch kněh… ChelčPař. 136ᵇ, nč. nashromážditi knih Us.; popela na svú nasuv hlavu Štít. ř. 205ᵇ, naspi jich (jahod) v hrnec nový Lék. 62ᵃ, do nich (obrazů) nasúti uhlé živého Alxp. 77, nč. nasypati hrachu Us.; když by dřevec naštiepal Ol. Gen. 22, 3, nč. naštípati dříví Us.; jeden pohan, v noci přišed, natrha toho zelicě OtcB. 28ᵃ, natrhav toho býlíčka t. 29ᵃ, natrhali hrušek Us.; kaž jablek natřiesti Jid. 80, nč. natřásti jablek Us.; nanositi vody Us.; nazval si hostí BartRuk. 65, atp.; –

c) při reflexivech s na-, znamenajících »do syta, do plna nakonati sě čeho«.

Na př.: nikdy jeho řeči naposlúchati nemohúc Krist. 37ᵇ, tu sě sladkých nebeských piesní naposlúchajíc, opět sě vráci Pass. 342, nč. toho jsem se naposlouchal Us.; kto tebe duostojně nachváliti móže Pass. 488, nč. nachváliti se čeho Us.; pohanové jej polapivše a jeho velmi nabivše zapověděchu, aby nikdie Jezukrista nejmenoval Pass. 344, to židé uslyševše jeho se nabili ML. 6ᵇ, KázLeg. 91ᵃ, (sluhy) jaly sě ho bíti a tak sě jeho nabivše od ňeho sě rozběhú ML. 80ᵃ, nabiv sě jie (ženy) i vecě Hrad. 126ᵃ, neb ť jest našě buohy potupila a mne sě mocí řetězeni nabila Pass. 152; kak bych já jí ráda slúžila, abych jejie zčastnéj tváři nahlédala ML. 68ᵃ; najiedali sme chleba Pror. Jer. 44, 17, nč. najísti se chleba… Us.; (tři králové) děťátka sě napatřichu Hrad. 121ᵃ, všeliký, jenž sě napie této vody Krist. 52ᵇ, člověk napie se vody Alxp. 103, jiež (vody) sě nikdy nenapijí (jiní) do vóle HusPost. 18ᵃ, pakli sě čeho jedovatého napí, nebude jim to škoditi Krist. 22ᵇ, pakli sě jie (vody) kto napie Mill. 20ᵇ, nč. napíti se vody… Us.; (sedláci) nažerú se smatlok obecných, že jim jedva břicha statčí ChelčPost. 77ᵇ; nč. natrpěti se nouze Us., už jste se nás dost natrápili, nabili Us. BartRuk. 160,

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).