Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl IV, Skladba. Praha, 1929.
<<<<<154155156157158159160161162>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[158]číslo strany tiskuhlas tento jest choťóv milého HusE. 3, 33; Ježíš pannin syn přeřádné DětJež. 1ᵇ; od prvého králova syna DalC. 53 (ex: syn prvého krále); bedro Jakubovo klecavého Comest. 41ᵇ.

Zachováno dialekticky: mojej mladšej sestrin muž meae minoris sororis maritus; mojho dobrieho priateľovu dceru; podľa jej otcovej zahrady; tohto kráľovu dceru Mikl. IV, 16 (slc.); to só vovce prostředních Vrbkovy BartD. 2, 237 (z Věžné, kde jsou trojí Vrbkovi: horní, prostřední a dolní).

Ze příjmení Kavčie-hora utvořeno possessivum Kavčie-horóv: Petra Kavčie-horova non respondit Lún. ks. 1408 (její manžel jmenován tamže 1407: Petrus dictus Kavčie-hora).

3. Dvór králóv Václavóv (a), dvór krále Václavóv (b), dvór králóv Václava (c), dvór krále Václava (d); t. j. když majetník vyjádřil by se dvěma substantivy, z nichžto jedno bývá appellativum a druhé nomen proprium – na př. král Václav –, tedy přivlastnění děje se způsobem čtverým: a) dvěma possessivy utvořenými z obou substantiv, b) genitivem appellativního a possessivem druhého substantiva, c) possessivem appellalivního a genitivem druhého, d) genitivy obou substantiv. Způsoby prvé tři jsou hojné v jazyce starém; jazyk nový má zpravidla způsob čtvrtý, zřídka (arehaisticky a dialekticky) způsob druhý. Na př.:

a) z králova Herodova města Hrad. 85ᵃ; na ciesařově Diokletianově dvořě Pass. 482; Strachkvas, bratr Boleslavóv vévodin PulkR. 31ᵃ; otec Oldřichóv vévodóv tamt. 43ᵇ; Kojatu, syna Všeborova hrabina t. 55ᵇ; podle přikázanie Ottova markrabina t. 83ᵇ; dva syny markrabiny Albrechtovy t. 108ᵇ; sestru Belinu králevu sororem Belae regis t. 132ᵇ; v rucě mistrově Rokycanově a mistrově Václavově List. 1433 Výb. 2, 361; Jozefuov tesařuov syn Comest. 232ᵇ; –

b) slova proroka Isaiášova Mat. 1; syn krále Herodóv Krist. 28ᵇ; třetieho léta královstvie Balthazarova krále Pror. 119ᵃ; kvas krále Asveróv Kruml. 97ᵇ; knězě Davidovo město t. 85ᵃ; na oslici krále Davidovu Ol. 3. Reg. 1, 38; knězě Vlastislavovi rodiči DalJ. 227 P.; přátelóm panie Aniččiným List. 1433 Výb. 2, 362; o příští pana Kristovu Comest. 274ᵇ; v domu Simonově licoměrníka t. 241ᵇ; nč. dvůr krále Václavův (archaist.); dvůr kmotra Novákův, pole kmotra Novákovo, zahrada kmotra Novákova (podkrk.); pana rechtoruv pes, na stryka Hanesove luce, pana Ježišova cirkev BartD. 1, 180 (laš.); –

c) králeva Heroda ženima Hrad. 51ᵃ; s ciesařova Theodosího dvora Otc. 73ᵃ; –

d) jenž bieše Erodesa tetrarchy zchovanec Koř. Act. 13, 1; nč. dvůr krále Václava Us. –

Při appellativu jest ještě adjektivum: český král Václav; tu děje se přivlastnění podle způsobu b) a d); na př.:

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).