Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<181920212223242526>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

III. skloňování kmenův -u, a to

A) kmenův -ŭ, vzor syn, km. synъ-;

B) kmenův , vzor svekrev, km. svekrъv-; –

IV. skloňování kmenův

A) substantivních, vzory host, kost, km. gostь-, kostь-;

B) adjektivních trь- (četyrь-), vz. třie (čtyřie); –

V. skloňování kmenů souhláskových, a to

A) kmenů mužských -n, vz. kámen, km. kamen-;

B) kmenů středních -n, vz. rámě, km. ramen-;

C) kmenů -s,vz. nebe, km.nebes-;

D) kmenů -t,vz. kuřě, km.kuręt-;

E) kmenů -r,vz. máti, km.mater-.

Poznam. 1. Při skloněních jednotlivých jsou z pravidla také příslušná paradigmata. V těch jsou zaznamenány pádové koncovky tvaru českého z doby nejstarší, a také jejich obměny pozdější. Tyto jsou někdy vyčteny úplně; někdy však výčet úplný v té stručnosti, jaká se ve vzorci žádá, nebýval možný, a tu dlužno paradigma doplňovati z výkladův o pádech jednotlivých.

Poznam. 2. Při tvarech staročeských, kde není jinak udáno, mívám na mysli tu jejich podobu, kterou měly na sklonku stol. XIIItého a na začátku XIVtého, tedy okolo r. 1300.

I. Skloňování substantiv kmene -o).

A. Sklonění o-kmenů mužských.

Ve sklonění kmenů těchto vyvíjejí se některé rozdíly další podle významu životného a neživotného, a dílem i osobního a neosobního; proto je třeba vedle vzorů, platných pro jména životná osobní chlap, oráč, Juří, uvozovati též vzory pro jména neživotná dub, meč, řebří, a podle potřeby i pro jména životná neosobní neboli živočišná had, kóň.

1. Vzor chlap, dub; had.

Sem patří všecky mužské o-kmeny s koncovkou tvrdou. Kmen substantiva vzorového chlap jest chlapo·, v tvaru psl. cholpo-, atd. Sklonění jest toto:

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).