Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<192021222324252627>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

sing. nom. chlap, dub

vok. chlape dube; -u

akk. chlap, dub; -a had, -a

gen. chlapa; duba, dub-u hada, -u

dat. chlapu, dubu; -ovi dial. –oj

lok. chlapě, dubě; -u; -ovi dial. -oj

instr. chlapem, dubem, dial. im, -om;

du. n. a. v. chlapy, duby, -a

gen. lok. chlapú, dubú

dat. instr. chlapoma, duboma; –

plur. nom. vok. chlapi; -ové, -ie, -é:

dubi; -ové; -y; -ie; -é; -a

hadi; -ové; -y; -ie, -é

akk. chlapy, duby; -a

gen. chlap, dub; óv, -uov, -ův; -ó, -uo, -ů

dial. -ou, -ůch, -ůj; novotv.

dat. chlapóm, dubóm, -uom, -ům; novotv. dial. -ám

lok. chlapiech, dubiech, -ích; novotv. a dial. -ech, -och, -ách

instr. chlapy, duby; novotv. a dial.-mi, -ma,-ami,-ama, -oma.

Výklady a doklady ku pádům jednotlivým.

1. Tvary tohoto sklonění mají původně koncovky své náležité a vlastní, na př. pl. dat. chlapóm, lok. chlapiech. Koncovky ty podléhají oprávněným změnám hláskovým na př. z chlapóm je později chlapuom a chlapům, z chlapiech je chlapích; ale tím ovšem nepřestávají býti koncovkami vlastními a náležitými. Za vlastní pokládáme také ty koncovky, které sice působením analogie vznikly, ale již od dob nejstarších na svých místech jsou; na př. v plur. nom. chlapi je koncovka -i přejata ze sklonění zájmenného, z pl. nom. ti atd., ale je tu z dob prastarých, jak svědčí ř. λύzοι vedle oí, τοί, lat. lupi v. qui atd.

2. Časem vyskytují se místo koncovek vlastních a starých koncovky novější, přejaté ze vzorů jiných, vznikají analogické novotvary.

Především jsou to novotvary vzniklé podle sklonění -ŭ. Vyskytují se všude ve slovanštině a pocházejí tedy z doby psl.; ale vedle nich drží se koncovky vlastní namnoze dosud. Slovanskasubstantiva kmene jsou vesměs rodu mužského, a vesměs dvouslabičná, po ztrátě koncového jednoslabičná; analogie potahuje k nim tedy také substantiva kmene -o, která jsou masculina, a to především jednoslabičná, pak také jiná. V některých

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).