Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<282930313233343536>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

chléva Us. a do chlívu ŽerKat. 276,– do chrama Pass. 420 a do chramu t. 421,– ot yazyka ŽWittb. 119, 2 a dvojieho yaziku Koř. 1. Tim. 3, 8, jiného iazika Hrad. 26ᵃ a Jazyku Rzeckého VelKal. 160, našeho yazyka DalC. 12 a všelikého gazyku Br. Dan. 3, 96,– z kalicha Háj. 380ᵇ a kalichu t., bez klama Kat. 22 a z klamu Štít. uč. 82ᵃ,– nehledáchu klyda AlxV. 397 a sobě klidu nedáš Hrad. 32ᵃ,– z komína Us. a z komjnu Br. Oz. 13, 3,– do kora Pass. 415 a každého kuoru Vít. 12ᵇ,— na bocě koraba Krist. 103ᵇ a na bocě korabu ML. 120ᵇ,– od krchowa KolČČ. 306ᵃ (1560) a vedle krchowu t.,– krzyſta DalC. 23 a mého krztu Rúd. 1517,– kut od kuta Ol. 2. Par. 18, 24 a z kútu RhasE. 82,– kwassa Baw. 397 a od kwaſu ŠtítOp. 339,– ot kwieta Hrad. 118ᵃ a kwietu muškátového KolB. 144ᵃ (1499),– svátého lba Pass. 241 a se lbu SalE. 91,– u leſſa DalC. 44 a bavorského leſu t., leſa černého Puch. 201ᵇ a černého leſu t. 298ᵃ, do leſa Háj. 87ᵃ a od leſa Troj. 228ᵇ a do toho leſu t. 228ᵃ, z leſu Háj. 157ᵃ a j.,– toho liſta poſielagicieho Ol. Est. 13, 7 a z lyſſtu Chir. 50ᵇ,– pól lota SalE. 14 a lotu t. 19, – držě sě luka AlxV. 1762 a z přědnieho luku t.1696, – nenie myra kostem mým ŽWittb. 37, 4 a myru mého t. 40, 10, – z mleyna KolČČ. 86ᵇ(1549) a z mleynu krawarſkeho t. l8ᵇ (1542), – s moſta Pass. 330 a bez moſtu DalC. 3l, — mozka SalE. 107 a mozku t.,– z nayma Ol. Tob. 5, 4 a z naymu Tkadl. 4ᵃ,– tato (mast) viece neduha zbudí Mast. 144 a bez neduhu Kruml. 96ᵇ,– nežita SalE. 62 a nežitu t. 94,– nosa HusE. 2, 425 a z nosu t. 3, 310,– nrava Vít. 83ᵇ a podle nrawu Kat. v. 3013,– okola ŽWittb. 71, 8 a do toho okolu Vít. 30ᵃ,– jiného oſtrowa Mart. 38ᵇ a díl oſtrowu Puch. 242ᵇ,– kopu plata Štít. uč. 88ᵇ a sto kop platu NRada 1284,– jěščerčieho ploda Hrad. 12ᵃ a nejmě plodu LMar. 21, z plodu ŽWittb. 131, 11,– od pluha AlxBM. 8, 2 a od pluhu HusE. 3, 247,– od pocžátka Ben. 1. Esdr. 7, 5 a odpocžátku t. Job. 20, 4;– vedle poczta ŽKlem. Deut. 8 a jichžto počtu nenie t. 11ᵇ (část mladší)·,– ſpohona Rožmb. 2 a ſpohonu t. 4,– do pokogijka Ben. 4. Reg. 9, 2 a do pokogijku t. 2. Reg. 4,6,– bez pokrma Pass. 490 a bez pokrmu HusE. 2, 290. — porzada Pass. 275 a podle porzadu Pror. 4ᵃ,– bez potaza Kat. 13ᵇ a panského potazu ODub. 60, – ot potoka Ol. Jos. 13, 3 a od potoku HusE. 3, 7, do potoka Br. Deut.9, 21 a z potoku t. Gen. 41, 3, téhož potoka Ben. 2. Par. 29, 26 a do potoku t. 29, 16,– prsta HusE. 2,238 a prstu t. 155,– králového rzada DalC. 6 a podle rzadu ŽWittb. 109, 4,– pruta Rúd. 2571 a (Hospodin) neotstúpi prutu ŽWittb. 124, 3,– do roda DalH. 40 a z jich rodu t. 30,– když jemu dožže roha Hrad. 138ᵃ a do rohu ŽWittb. 117, 27,– do roka Hrad. 95ᵇ a do vysvědčenie roku póhona Rožmb. 83, do dne a do roka KolČČ. 12ᵇ (1542) a do dne a do roku t. 72ᵃ (1546),– do rowa Hrad. 42ᵃ a do rowu t. 19ᵇ,– bez rozpaka Kat. v. 2874 a bez rozpaku Vít. 11ᵇ,– nemajíc

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).