Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<645646647648649650651652653>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

str. řádek

220 7 doplň: o wanocech LucidT. 55,21; po vánoci ArchČ. 14,72 (1457)

14 doplň: v velkonoci Prasek 176(1601)

9 zd. doplň: pro ty mudroſſtye ŠtítE.144 (79b); pro pravé teſknoſſtie Trist. 68b

8 zd. doplň: nečistým myloftyem Aug. 12a

221 11 doplň: neřádnými miloſſtiemi ŠtítPař. 252b; chutnoſczemy JeronMus. 41b; horzkoſtyemy Třeb. Pláč Jer. 3,15; Czytedlnoſſtyemy Aug. 20b sensibus; ſſlechetnoſſtyemy Aug. 82a; temno ſtiemi Padeř. 3a (Předml.); temnoſtiemi Kapit. Výkl. Předmluvy (A 127) 4b

4 zd. doplň: vdova Kathruſſe Žilin. 87a (1479); Káče se v to podvolila Prasek 159 (1563); Maruše Prasek 157 (1560); Maruschie VČA 8,147; Marušě Žilin. 88b; Maruše položila Tkač 47; Makuſſe Lún. 119a (1432); domina Manduſſe Lún. 72a (1454); domina Aluſſe Lún. 69b (1454); Wanuſſe Bydž. č. 506; Wanuſſie Bydž. č. 402; Manuſſie Bydž. č. 452 (1392)

222 8 doplň: Káča Prasek 21;Kacza Hubáčkova Arch.m.Pr. 1154, K 14b; Mana predicta Bydž. 183 (1368); Ancza Lún. I C I, 7b; soror Marussa Žilin. 5a (1450); řečená Mářa ArchČ. 18, 336 (1464)

11 doplň: Káčo Lány Kn. smolné 1588,26

12 Káči atd. nedolož. – oprav: na dotčenú Káči Prasek Tov. 36 (1558); na Káči nic nevyznala Prasek Tov. 36 (1558); Maruši utopiti dáti Prasek Magdeb. 160 (1598); sestru Maruſſi Žilin. 87a (1479); – novotvar: jmá připadnúti na Mářu a na Petra ArchČ. 18,337 (1464)

16 doplň: ex consensu Kacze Lún. 101b (1430); pueros predicte bratruſe Bydž. č. 8 (1348); vedlé mateře jeho Katruše dobrého zachováme Tkač 315 (1496); na žalobu Maruše dcery Prasek Magdeb. 157 (1560); – novotvar: vyznání Maruši Snopkové Prasek Magdeb. 160 (1598); o poručenství Anny, té Káči sestry Prasek Magdeb. 159 (1563); pakli by pán buoh prvé neuchoval Máři nežli Petra ArchČ. 18, 337 (1464)

18 zd. doplň: scházie Maruši na svédomie Tkač 47; Kaczy sue conthorali Bydž. č. 235 (1380); Elyſſy (ed. Elussy), conthorali suae Bydž. č. 394 (1387); Manuſſi, conthorali Bydž. č. 479 (1394); když by se již událo umřieti Máři a Petrovi ArchČ. 18,337 (1464); donec predicte Wanuſſy persolveretur Bydž. č. 506 (1397); tribuens domine Wanuſſy XXX sexag. gross. Bydž. č. 503; – novotvar: Maruše dáti kázal Tkač 47; Máře Sedlákové Tkač II (1481); dali domine Kacze Jindřichové Lún. 65b (1453); zapisuje. . . dceři svéj Marze Bydž. č. 759 (1457); conthorali sue Manye Arch.m.Pr. 2079,68a; Maruſſe… jmají pokoj… dáti Žilin. 89a (1482); vydal jest Kacze, ženě své Lún. 122a (1456)

17 zd. sg. instr. Káči atd. nedolož. – oprav: v té při mezi Maruší a Březinů Prasek Magdeb. 157 (1560); s Káčí Čechovou se dopustil Prasek Magdeb. 82 (1600); úmluva mezi Maří vdovú

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).