Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<647648649650651652653654655>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

str. řádek

6 zd. doplň: Jana Waniu Arch.m.Pr. 3012, 4a (1600)

3 zd. doplň: Nicolao Krayse presente Bydž. č. 753 (1455); –novotvar: Gregora by buoh pruoczy neuchoval Bydž. č. 718 (1441); Jana Wani Arch.m.Pr. 3012, la; podlé Mikuláše Kraysy Bydž. č. 817 (1464)

234 9 doplň: Pruoczowi Bydž. č. 718 (1441); bratru mému Pešovi ArchČ. 37,747 (1461)

235 8 zd. před všem ſynuom vlož: plur. dat.

236 18 doplň: sobě rownye neviem UmRúd. 1149; žjadnej rovně na světě … nemajú Štúr Nauka 2

19 doplň: ti je (statky) zase též své rovni … vkládati mohou Drn. 43

12 zd. doplň: mně i mým rowniem HusVýklM. 60a (Erb., NovákSl., Konáč: rovněm) mihi similibus

11 zd. doplň doklad: Joachim všed v chrám (s) svými rownyemy rkp. Kap. N 17, 146a

242 16 zd. doplň: páni a Bratrze . . . milí! Arch.m.Pr. 992, 71a (1431); slyšte mě milí bratrzie GestaB. 34a; Ó bratṙé Josef Brn. 260 (133b)

243 12 doplň: od bratřích jeho Hoř. 9b (1529)

246 19 přidej doklad: že i filozofí (sg. nom.) světlejší způsob na sebe (vezme) Hrub. 354n (Gb)

6 zd. doplň: na svatú Cecily Pass. 597

247 1 doplň: do Galilee Padeř. Mat. 28,10

248 6 doplň: k svatéj Cecily Pass. 597

13 doplň: s Czecily Pass. 598

249 8 zd. doplň: lekczy jednú čtená ŠtítBud. 1 (poznámka opisovatele)

251 6 zd. doplň: učieše z lodye Drážď. Luk. 5,3

252 9 zd. doplň: za jedno lodie Mill. 98b

253 14 zd. pl. instr. rolémi, -ími nedoložen oprav: s těmi rolémi ArchČ. 30,310(1559)

255 8 n. k dokladům pro sg. akk. sudí přidej: rozdielčí: aby jim pátého nadubrmana a rozdílčí ze své moci vydali WintObr. 2,710 (z r. 1452) (Gb)

19 doplň: Vávry krayczyeho Bydž. č. 767 (1470)

262 6 zd. doplň: Martin Pecinó ArchČ. 30,305 (1558)

265 5 zd. doplň: Ó, přesilná rytieře Jezukristova . . . neztracujta PassT. B 14b

266 14 zd. doklad v Šafaříkových Poč. 52 označený Zj. je z rkpu. NUK XVII E 13, 242b (NZ 1426): na těch roziech desět wytyezuow korun Zjev. 13,1. V témž rkpu je podobné místo: na všěch hlavách mějieše sedm wytyezuowych kuorun 241b (Zjev. 12,3) (diadema = koruna vítězová)

267 5 zd. doplň: placení Dayczkowom KolAA. 11a (1511)

3 zd. doplň: položil Dayczkom KolAA. 42a (1512); Dayczkuom t.

2 zd. doplň: louka za Procházkovy jmenuje se paseka ArchČ. 32,212 (1740)

268 1 zd. doplň: Petr Wawrzinczuo … Petrovi Wawrzinczowu KolAA. 187 a-b (1318)

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).