Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.

[Generovaný obsah]

OPRAVY A DOPLŇKY

str. řádek

25 5 doplň: svatý kóře apoštolský Řád korun. 78; luczyferze Štít.ř. 163a

26 5 zd. doplň: se za jeden člověk smluviti Alxp. (přípisek 1433); člověk, kterýž by uručen byl za páň člověk ArchČ. 10, 344 (1511); člověk zaručený za páň člověk BrandlGloss. 22 (Tovač. kap. 194); troje rukojemství bylo a všecko za páň člověk Drn. LXXVII (PůhOl. 92b, 1475); ještě jsa v tom rukojemství za páň člověk Drn. LXXVIII; za páň člověk základ pět hřiven Drn. LXXVIII; obstavil jej jest fojt náš na právo i zaručil za Orzsaků člověk Tkač 296; za člověk Orzsakuov Tkač 297; že tu za páně Orzsaků člověk obstaven byl Tkač 297; byl za páň (ed.: Pán) člověka zaručil Tkač 29; ti žalobníci zaň slíbili za páň člověka Tkač 29; ješto zaň rukojmie nebyl za páň člověka Tkač 29; z toho rukojemstvie za páň člověka viny nedávají žádnéj Tkač 29; zóstaň za člověka jejího Drn. LXXVIII (1488); jej obstavil za páně Orzakova člověka Tkač 296

27 25 doplň: vylézti na ten strom velikán Hálek SS 10, 75

28 11 doplň: prosím tebe, aby mi dal jelen a laní ArchČ. 14, 27 (1447)

12 doplň: Kroupová ukradla kapr Arch.m.Pr. 1046, 169a (1518); vezme kapr, kterýž se jemu zdál Arch.Č. 14, 15 (1445)

8 zd. doplň: vezmi zagic Kuch. IIIb (NUK 54 F 235 ); na zagijc jícha Kuch. IVa; jeden ohař u nás zabili. . . kdo jest toho ohaře zabil ArchČ. 9,147 (1475?)

29 8 zd. doplň: (poustevník) přěd sebe vidieše przieluda v ženské tváři OtcB. 8a; to měsíčka dopálilo Březina, Dopisy I,35

5 zd. doplň: kterýž si zvolil lida bezčíslného SnářBrn. ZA 461, 48 (27b)

3 zd. doplň: pumpař mosel k tomu mať dobrého duba z hor LNov. 19.10.1944

31 5 EvVíd, má býti EvSeit. (Gb)

6 doplň: byeſa má v sobě Štít.ř. 155b

32 13 doplň: les = dříví: dadúce jim lesu dosti ArchČ. 10,357 (1485)

23 doplň: maličko octu OtcStrah. 222b; málo octa OtcB. 43a

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).