Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<648649650651652653654655656>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

str. řádek

269 9 1528 ma býti 1814. Ve vydání z r. 1528 je worličnij (srov. Machek, LF 65,1938,456). – Doplň: meze v Matějovo dědině ArchČ. 22,513 (1609); na duom sſwikowo Křemen LF 42,119 (1541); na chalupu jeho Ržehkowo t. (1731)

272 21 doplň: což póvod utratí sám několik jeda na póhon VšehJir. 429; póvod z domu sám pro póhon jeti nadcte mil musí sám několik t.

273 8 doplň: dal jeden kruh sřiebra v puol čtvrtě hřivně děkanovi PoprR. 18

274 1 doplň: to uzřím, kto druha přěmuože Pass. 127 (= druhého)

22 doplň: akk. sg.m.: na však rok ArchČ. 37,569 (1454) srov. též: kněz Erhart. . . faráři summu peněz na všaký rok vydávati má ArchČ. 10,362 (1486); dvůje třevíce na každý rok t.

274 11 zd. doplň: akk.pl.m.: co na wſaky časy zlého se dopúštieme Křiž. XXII A 4, 235

7 zd. doplň: aby tolyczye den súdný na ny vzezřěl, jakožs ráčil vzezřieti na lotra Modl. 64a

277 3 n. přidej příklady z HymnOp.: rytieři wybome miles inclyte 137b; strome ſpaſſytedlnoſne (sic) 65a; sg.vok. dobre, který je jimi i podle nich také dokladem předcházejícím z Pass. myloſtywe bože 592 (část mladší) dosvědčen, je patrně novotvar podle vok. chlape atp., srov. novotvary stejné sg.vok. synu Dawidowe, instr. Dawidowem atd. III,1 str. 268 (Gb)

7 zd. doplň: (nemocní) kteří k žiwu bytí žádné více naděje nemají Pěčka H VIa (1609)

279 15 zd. adverbum má býti adverbium

281 11 do bezdennow má býti od bezdennow (de abyssis)

11 zd. doplň: dci neboha Martina Bydž. č. 819 (1464)

9 zd. doplň: syn nebohy paní Křižmy Bydž. č. 824 (1464)

6 zd. doplň: jmenný tvar v doplňku: již každý jich proſtran bieše HodPM. 94a

284 15 doplň: odpuštění lidem podlé řádu v bíle dni Drn. 100 (rkp.: v bílém dni); ten kal bude-li biel (ed.: běl) Sal. (VČAVU 8, 1899) 501; Šimon od biela lva Arch.m.Pr. 991, LIIIa

14 zd. doplň: jestli okolek olověnné barvy a čern Sal. 503; okolek v té vodě není čern Sal. 505

11 zd. doplň: čerstev a zdráv Pěčka H IVa (1609); jsem nehrubě čerstev ŽerKat. 111,74

10 zd. doplň: ač by kal v svrchek červen byl něco Sal. 501

285 11 zd. doplň: Dluhyanowi Lún. I C 30, 4a

8 zd. doplň: pakli jest ten člověk důbr na těle Sal. 510

286 18 doplň: Mathias Chudmuz Bydž. č. 713 (1432); Matěj Chudmuz Bydž. č. 719; Matěje Chudmuže Bydž. č. 740

19 za churavý doplň: chvorý: duch jest hotov, ale tělo chworo Drážď. Mar. 14,38; –jasný: iassen i světel ČČM 1890, 201 (Ans.); – jiezdný:pěš i gyezden GestaB. 23b; gyezden t. 24b

287 6 zd. doplň: myekek bud Vít. 62a; budeš myekek Chir. 214a; tak bude měk(!) v životě Sal. 510

290 19 za rád doplň: radný: raden a pomočen Tkač 17

str.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).