Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<643644645646647648649650651>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

str. řádek

13zd. doplň: v han. ie –í –i: sténó miró = stejnou mírou

7 zd. doplň: roztřiž koř z režného chleba Kuch. Sob. IIIb

186 16 doplň: muka, múka „trápení, mučení“ mívá ú - au - ou zdlouženo: od mv́ky k óslavě HusPost. 64a; vaše múky HusPost. 114b; mv́kami trápiti Hrub. 37b; bez mauky LF 22,138 (Rokyc.); k věčné maůce RokycKl. 259a; téžkau maúků trpěti RokycKl. 18a; nč. muka n. pl.

187 9 zd. doplň: k przizeze Žilin. 99b (1454) ale: k přísaze Žilin. 91a (1489); o przyſieze Jozefově ComestC. 50b; v příseze Brikcí 226

188 18 doplň: bez ceduly Drn. 35

189 15 doplň: alměř dial.

190 9 doplň: v studni obec.

12 doplň: na té křivolaké břízi ArchČ. 30,263 (1557); k břízi ArchČ. 30,264(1557); bříze dvě ArchČ. 30,263 (1557)

193 41 jest vynechati, podle opravy zde předcházející (Gb) (k str. 180, ř. 1 zd.)

194 23 doplň: veřitelé naši jejich věrné ruky ListVelehr. 117a

6 zd. doplň: opojím tě ſlzi mú Třeb. Iz. 16,9; ſlzuv mú Pror. t.

197 10 zd. doplň: s hrdynu nechoď Ol. Sir. 8,18; kteréhož volili starostú ŠtítE. 135,38

198 9 zd. doplň: otiežte . . . jurist ŠtítE. 135,26; naujčenější z poeth Virgilius NUK XVII C 23, 2b

201 10 doplň: hoſpodo mog SnářBrn. 53 (30a)

14 doplň: vycházela kométa Let. 410 (1517)

14 zd. doplň: vysoce učený Dvorská Radda (Steidel-Ruth II)

203 2 doplň: vschodí jako zuorzie HodPM. 86b

28 přidej doklady pro sg. nom. obcě: obczye synagoga Anon. 6a, obcze MamA. 35a (Gb). –Toto jsou však doklady pro gen. sg., jak je patrno z lat. synagoge (-ae; nikoliv -a). Nom. sg. obcě je v jm. míst.: villa Obczie UrbRožmb. 6; Obczie 1503 MGR 36,126 (Klimesch I,60); Obcze 1261 Váša 224 (u Brna) a dále v těchto dokladech: a tak ta jistá obce i s námi ArchČ. 4,345, č. 3; všecka obce města Štemberského Prasek Magdeb. 173 (1426); na Moravě: Ubce, Obce, Hlubce; han.: ubec, v ubci, z ubce, na ubec, do ubce, pro ubec

206 12zd. doplň: obeslali všecku obci Tkač 300 (č. 274)

207 6 doplň: kleci na hřbetě zavěšenou nosí Léry 76a

4 zd. doplň: pojal sobě hoſpodyni TobBrn. 303 (149a)

208 19 doplň: podlé silnici ArchČ. 17,409 (1494)

22 doplň: bez přítrži ArchČ. 30,352 (1566)

11zd. doplň: -mi m. -mě: kteréž krmi sám užívati bude ArchČ. 10,362 (1486); -ni m. -ně: z kuchyni kněze Erhartovy ArchČ. 10,362 (1486)

209 13 doplň: s bezdětkyní KatBrn. 2b

19 doplň: kdyby jeho matka byla někdy otrokyneg ďábla učiněná Naučení C. z Wartenberka 826

10 zd. doplň: dvě lzyczy kuchynnyey zeleznyey VČA 9,626 (1403); dlani rukú Zebee Bosk. Soud. 8,6; dvě hrdlici neb dvě holubici Bosk. Lev. 5,7.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).