Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<641642643644645646647648649>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

str. řádek

17 zd. doplň: jejie kolenye Pass. 26; dvě kole okovaniej VČA 9,626 (1413); dvě zrcadle HusE. II,238; tě dvě svatie dietatcie Krist. 27a; obě tyeto ſwyetle Štít.ř. 225a; obě woyſſtie Alxp. 90; dětem dvě jitřě zapisuje Bydž. č. 801 (1463); že jsou jí na dvě lijtie neviděli Arch.m.Pr. 1154, K 13b (1552)

13 zd. doplň: krom dvů jitrú Bydž. č. 802 (1463); po dvou letou LukášObnov. 2b

4 zd. doplň: nahýma kolenma Krist. 94b; přěd kolenma Ježíšovýma Krist. 35a

139 18 zd. doplň: z čihadl ArchČ. 30,35 (1536): čihadel t. 34; do czrpadl SnářBrn. 64 (35b)

13 zd. doplň: do Napajedl Tkač 8

10 zd. doplň: do pekl VČA II, 316 (Gn. 44-45); do pekel t.; přičiňě powidl Kuch. Sob. IIIa; vezma powidel t. VIIb

8 zd. doplň: aby jim dohodil prostěradl a podušek PoprR. 46; z Rzemeſl Bydž. č. 23 (1461); pryskyřice dvakrát viece než těch sádl VČA 8,498 (Sal.)

140 11 doplň: z jiných piſm vybrán MamJHrad. 221b

141 3 doplň: do auſt Pěčka P VIb, P IIIb (1609); w vſtech Pěčka S IVb; vſty Pěčka S IVb, G Ib; z uost Tkač 218

143 14 zd. doplň: v těchto ſlowach in hec verba NUK I C I2, 59b; na kolách ArchČ. 18,28 (1517); v stádách HusE. III,22; při ſtadach JosefBrn. ZA 461, 259 (133b)

148 3 doplň: kolenoma srdce mého Akta II, 265 (228b)

10 zd. doplň: od nějakýho Zrcádky knapa ArchČ. 30,273 (1557); Matěj piſſpiwo Bydž. č. 769, Prokopa Piſſpiwy Bydž. č. 768 (1462); Prokopa piſſpiwy Bydž. č. 798 (1462)

2 zd. doplň: Matěje Vosáhlo Bydž. č. 824 (1464); Matěje Vosáhly Bydž. 823 (1463); t. 802, 805; Matěje Vosáhla Bydž. č. 799 (1463)

151 6 doplň: Kopte dryv! dial. (Repechy u Boskovic)

9 zd. jmiecko má býti podle pozdějšího Gebauerova výkladu v SlStč. jmiečko, jmiecko. Doklady v. tam

152 17 zd. doplň: Mšeno, stč. Mšené: ze Mšeného Všeh. 168

153 12 doplň: k pěti stem zlatých ArchČ. 13,164 (1508); k těm čtyřem stem kopám ArchČ. 13,156 (1508)

21 doplň: zdrob.: muož udělati malá vratce ArchČ. 15,533 (1447)

156 17 doplň: dvě okenczy učinili Pass. 19; amplexus intestina sua vytrh neb ujem waici své MamJHrad. 221a

15 zd. doplň: o dvú okenczy dělati rozkázal Pass. 19; na obú liczij Mill. 121a

1 zd. doplň: tři okenczie učiňte Pass. 19; tři okenczie uzřěv Pass. 19; tři okenczie jmieti Pass. 20

157 16 zd. doplň: s jich mieſſtiſſt Kladr. 319 (1478; II A 10)

14 zd. doplň: s jich vlastních pol shánieš ArchČ. 14,33 (1447)

158 9 zd. doplň: k jich mieſſtiſſtem Kladr. 319 (1478)

159 17 zd. doplň: zaniklé -ch: abychom v svých se ſrdczi znali NUK XVII H 17,25a

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).