Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<655656657658659–660>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

u ženských jmen osobních na -ská, odvozených většinou ze jmen místních, např.: paní Vrabští 1585; Anně Zručtí a Markýtce Bojaničtí 1646; Anně Pardubſſtij (opraveno v Pardubſſky) 1621; v Rybarſſtj ulici 1633 atd.

17 n. pro tvar sg.dat. loc. fem. dobrej, -aj přidej doklad: na kteray bráně Gest.Mus. 137 (103) (Gb)

548 2 doplň: dvě míli wlaſſcziey (= vlašské ) ComestC. 21a

12 zd. doplň: slyším, žeť mi kaczes dvě (panny) jednají ArchČ. 11,252 (1450)

553 9 doplň: služebníkům a služebnicím svým milem Voltářní kn. Mus. III F 17, 6; proti těm všem protivenstvím lydſkem t. 7

9 zd. doplň: hlasy Srdecznemi a radoſtneymi Voltářní kn. 9

556 14 zd. doplň: úterý: aby také své lidi… na ten úterý postavil před pány ArchČ. 10,491 (1497); odkládá se do úterého po svátém Jeronymě ArchČ. 10,491 (1497); na každý outerý přes celý rok Bydž. Priv. Leop. I (1701)

581 16 ř. 67 má býti ř. 69

3 zd. doplň: dvě osoby … poséláme z-novy Prasek Magdeb. 174 (1509)

582 9 zd. ř. 40 má býti ř. 39

6 zd. škrtni: 452 ř. 40 … 137 (na ř. 5 zd.)

5 zd. ř. 1 zd. má býti ř. 2 zd.

595 14 zd. s. v. kto místo 161 má býti 461

605 18 s.v. slza, gen. slez 169 má býti 179

606 6 zd. s.v. střmen místo 107 má býti 407

610 19 s.v. velmož 227 má býti 228

616 35 (při Comest.) místo ze 3. čtvrti XIV. má býti ze 3. čtvrti XV. (Gb)

619 10 zd. HusSal má býti HusŠal.

620 11 zd. N. Kabátník má býti M. Kabátník

624 22 Orloj. má býti Orl. n. Orloj. (Gb)

627 12 rodič má býti rodic (Gb)

Pozn.: Opravy a doplňky označené značkou (Gb) jsou přejaty z oprav a doplňků připojených k Historické mluvnici III/2, str. 437-438.

JANGEBAUER

HISTORICKÁ MLUVNICE JAZYKA ČESKÉHO

DÍL III

TVAROSLOVÍ

I. S KLOŇOVAN Í

S opravami a doplňky akademika Františka Ryšánka

Vazbu navrhl Jiří Ledr

Redaktor publikace: Dr. Jaroslav Vácha

Technický redaktor: Jindřich Řehák

Vytiskla Polygrafia I, n. p., Praha 2

49,89 AA – 50,59 VA – 8037 – D-II*OII5I

Náklad 1300 výtisků – 12/5–2. vydáni (v NČSA V I. vydání)

Cena vázaného výtisku Kčs 49,– 56/VI – I

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 22 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).