Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<644645646647648649650651652>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

str. řádek

210 17 zd. doplň: střelbu z hákovnic, z tarasnic, z ručnic a srubnic Let. 345; od šesti kratecz Arch.m.Pr. 992, 97a; kovářovi od kraczi t.

211 4 doplň: duſſ jich Pror. Jer. 19,7 animas; duſſy jich Třeb. t.; všěch věrných duſſ Pass. 578; sbožných duuſſ Pass. 626; duſſ svých NUK XVII E 13, 242a (Zjev. 12,11); tolik dajte muk, … jelikožť jest bujal a jměl rozkoſſ Štít.ř. 85b

15 doplň: když by tři léta o vosmnácte nedělí vydržal ArchČ. 30,303 (1558); ten má seděti [do] 18 nedělí ArchČ. 22,15 (1478); košilí Let. 244

19 doplň: co se broskví a třešeň obrodí ArchČ. 22,438 (1604); pokud budou mít více pečeň než žaludků Rozličnosti 1829, č. 1, 1a

212 3 doplň: duſſych lidských svůdcové KolO. 140a (1706)

20 zd. doplň: k těm weſnicziem a dvoru Kladr. 292 (1463)

213 10 doplň: jinochóm a dyewyczem NUK XI B 3, 118b

16 doplň: na širokých úlehléch LetVrat. 22;

214 3 doplň: v zemích a obcech Plácel Hist. Žid. 6; v naších duſſech ŠtítDem. 2a; na svých poſtelech Třeb. Job 33,19

9 doplň: o takových žádných obcí nevědí ArchČ. 30,4 (1527)

16 doplň: mrzezemi Alxp. 13 (za tou mrzezij Lobk. 105b)

19 doplň: mezami ListVelehr.

13 zd. doplň: pracmi ŠtítBud. 221; s svěcmi Let. 398

215 11 doplň: kteří jste s velkou ťežj práci konali NUK XVII H 32a, 33a; zastavil jsem jemu … zlata stieži aneb co by zlaté vážilo Tkač 247

19 doplň: do nedvědích kožij zašívati Češt a nevinnost žen. pohlaví 114 (Veleslavín 1585)

13 zd. doplň: ne wúlij člověka . . . ale duchem svátým Optát NZ 2 Petr 1, 21, lidskú wuoli NZ 1527 t.; s již psaného Vojtěcha dobrú volí a svobodnú ArchČ. 18,315 (1493); s túto dobrú volí ArchČ. 18,316 (1500); s dobrými volemi ArchČ. 18,318 (1509)

2 zd. doplň: Bechyně, Purkyně

216 17 zd. doplň: při první výchozi ArchČ. 30,79 (1540)

15 zd. doplň: okrouhlá ochoz ambitus rotundus VelSylva 166

217 14 doplň: slúp plamenný do nebes zwiſſ Pass. 112

19 n. doplň: Že výrazy z-dál, z-dálí atp. jsou vlastně akusativy s předložkou vz- a koncovkou někdy odsutou, někdy zdlouženou, toho svědectví je také v nář. han.-cís., které tu má koncovku -ó, např. tá studňa má patnást metru zhłóbió; podobně zvéšó, zdyló, skłóščó atd. (Gb)

218 23 doplň: dlúžě: na loket z dluzy Žilin. 142a

16 zd. doplň: vody z hlaubij půl třetího lokte, zhlauby dvou loket Arch.m.Pr. 3012, 2a (1600)

219 7 doplň: ſſyrzu (= vzšířu) na tři stúpěje Žilin. 128b drey schuch weyt; několik mil v šíř i vzdýl Prasek Magdeb. 177

16 doplň: na dva palce ſtluſſczy Žilin. 142a

22 doplň: viecě s odsutým koncovým -i: děti piedi wzwiecz Třeb. Pláč Jer. 2,20, w zwyeczy Pror. t.

1zd. doplň: k vánociem UrbEml. 48

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).