Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<642643644645646647648649650>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

str. řádek

13 zd. doplň: s jich mieſſtiſſti Kladr. 319 (1478); našimi ſrdczy vládni HodPM. 86a; chwoſſcziſczi Drážď. Mat. 12,44

6 zd. doplň: z báznivými wietſſi (=viečci) Čtv. 163a

1zd. doplň: scopis chwoſſtiſſtiemy KrumlVýkl. 230a

160 7 zd. doplň: jsou rukopisy sobě podobné jako vejce vejceti Hanuš, Rozbor fil. I,2 (Štít.)

161 15 zd. doplň:du.: jsi okrúhlú osličí lyczy MastDrk. 128

163 1zd. doplň: ſczedie mé Třeb. Job 31,8 progenies mea; pro ſpánie OtcStrah. 264b; do zagitrzie Krist. 28a

164 22 doplň: do toho vdolee kap. 14; v uhlee MusNZ Jan 17; z dubového mélj VelSylva 638; s podkřidlee PassT. H 18a

6 zd. OlMüllB je památka východoslovenská

165 13 doplň: k uuczynenyu milosrdie HodPM. 85a

166 14 doplň: v zamuczenyu HodPM. 82b

168 9 doplň: tě dvě znameny GestaB. 88a; prvé dvě věření neb víře HusE. III,154

169 10 doplň: mátě ohawenſtwych NUK XVII E 13, 246b (Zj. 17,5)

170 17 doplň: na třech rozczeſty Třeb. Iz. 15,3 in triviis

171 14 doplň: Mezrzicz m. Beneš Optát (ČMM 1917/1918); také dnes Mezřič, Mezdřič Us. mor.

172 1 doplň: révie: na dobrém řezání rýví ArchČ. 22,435

173 19 zd. doplň: podceſſiemu, t.j. šenkovi JosefBrn. 270 (138b)

174 9 doplň: neodvracuj ode mne obliczieho svého Roud. VI Fg 60, fol. 64

177 6 doplň: hruow OtcE. 108b ad B 65a: špílí

11 zd. k vojska, starší vojščě nedoloženo, novější –doplň: obě woyſſtie Alxp. 90; dvě woyſſtie Alxp. 90; srov. str. 195 (stejné tvary jak k vojsko, tak k vojska)

179 14 doplň: za šedesáte kuop grošóv Arch.m.Pr. 992, 50 IIa

18 doplň: noha: nuoh OtcStrah. 44a; –ruuk svých NUK XVII E 13,239b (Zj. 9,20); rukuow NUK XVIIH 17,58a; –strana: ze všech strán Pěčka C IVa (1609); –voda: wuod Pass. 575; –kura: ten má dáti rychtáři dvé kuor ArchČ. 22,17 (1461)

25 přiklad bucha (blcha) –búch patří do odstavce předcházejícího(Gb)

8 zd. doplň: až do uzd Ol. Zjev. 14,20; uzed ArchČ. 22,64 (1525); hozdé han.; počet peněžitých ArchČ. 22,64 (1525); do tří jisteb LetVrat. 35; vazeb ArchČ. 22,69 (1525); od šesti wozeb Arch.m.Pr. 992,97a; obcizen ArchČ. 30,3 (1516)

180 11 doplň: pro sbieranie trzieſk ComestC. 353b; barew OtcStrah. 51a

1 zd. dole na konci přidej: 3. Koncovka -óv, analogií podle chlapóv atp.: nechajíc powieruow ČČMus. 1861,113 (z rkp. XV. stol.); podle toho je také pl. gen. osobóv, pohaniujiúce oſſobow ŽKlem. 134a novotvar sem hledící, a nikoli masc. sg. nom. osob; srov. stpol. walkow, modłow atd. Kal. 185 (Gb). –Pozn.: citát z ŽKlem. je v Paterově vydání 146a

182 4 doplň: kurmi Bydž. LVII (1569)

185 20zd doplň: vysvobození z bid Pěčka S VIb (1609)

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).