Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<649650651652653654655656657>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

17str. řádek

23 doplň: richel sa k věcem Kap. N 17, 64b

291 10 doplň: jm. míst. Suchdol, do Suchdola; jm. os. Sugdol ArchČ. 17,290 ale: ve vsi Suchém dole ArchČ. 24,208

17 zd. doplň: tenký: puls jest tenek Sal. 509

11 zd. doplň: tlustý: vosk tluſt bieše GestaB. 46a; jest-li člověk tluſt Sal. 504

1 zd. doplň: bude-li tvrd v životě Sal. 510; není tvrd Sal. 494; (písek) tehdy jest tvrd Sal. 504; netwrd v nohy AlxV. 186

292 4 doplň: srok kak welyk sillaba quanta Kap. N 17, 60b

21 doplň: pro něhož sem tobě wetech UmRúd. 173

22 doplň: vinovat nenie odpovídati Tkač 303 (1566)

298 31 Rol. má býti ROl. (Gb)

302 9 doplň: bych tiem byl méj zlosti hrzy UmRúd. 2856

303 11 doplň: příklad . . . tiem lepší, čím ta šlechetnost je rziezſſi ŠtítVyš. 57a

1 zd. škrtni: Štít. ř. 62a

305 12 zd. doplň: prúze je trpočí Ant. I4, 163

307 20 doplň: ktož jednoho měšečníka nic s menſſem jedno s pěti šilinky popadne NUK XVII D 6, 136a

311 3 zd. doplň: konšelóm obecným Nového Plzně Mus. VIII G 13, 310

312 1 doplň: radě města Kúřima ArchČ. 18,476 (1509)

5 doplň: Martina kněze z Chrudima ArchČ. 3,417 (1434)

313 19 zd. doplň: byla-li by obmeškána neb lenye v modlitbě AlbA. 97a

17 zd. doplň: jeptišce nebýti obžernu … leni GlossA. 54b

14 zd. doplň: adv.: žíla ješto léně (leně) tepe Sal. 504; mdle tepe a léně Sal. 504; mnozí leenye jdiechu Štít.ř. 191a

9 zd. doplň: fem.instr.: padla jest proti němu nyczy tváří na zemi Třeb. Rut 2,10 (padši na zemi na svój obličej Ol. t.)

314 12 páni má býti paní (Gb)

15 srov. doplněk k str. 26, ř. 5 zd.

315 10 doplň: a tak pyeſs i jiezden na hrad všel GestaB. 24a

12 doplň: adv.: (ďábel) dosti pěše chodí ChelčBoj. 369a (Krofta 38); –uprav: neslušie mi jěti a tobě pieſſi jiti Pass. 538

20 nebýti prazdny má býti nebýti pozdny

19 zd. rúčí má býti ručí (Srov. Smet. 157)

9 zd. rúčie má býti ručie

8 zd. doplň: sg.gen.fem.: jimižto pilný ulicě radosci také hi ziczie AlxB. 207

7 zd. doplň: sic: jasnější sú nežli ſyc SnářBrn. 97 (52a); pakli sú kraššie nežli ſyc SnářBrn. 96 (51b); čelo pěknější nežli ſyc SnářBrn. 96(51b)

317 10 doplň: syn diewiczi HodPM. 83b

22 doplň: vok.fem.: ó svatá bozie rodiče HodPM. 83b; všie mé čsti útěcho wele UmRúd. 1806

8 zd. sing. gen. … nedochován doplň: podle smyslu zákona bozie ChelčPostSmet. 1 (asi omylem vypadlo povýšené o: bozieo)

4 zd. uprav citát: slunce s zemiú to mne želé, mé prácě hi muky wele UmR. 272

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 4 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).