Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<552553554555556557558559560>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

kterzis den ŽKlem. tamt., kterziz den ŽKap. tamt., kterziz potok AlxV. 229, kterziz měl by učiniti EvOl. 5ᵃ, kterziz ráčil umříti t. 20ᵃ, kterziz nenie hoden ŠtítMus. 95ᵇ (z rz radována litera druhá), kterzyz mistrovstvie dojde t. 38ᵃ a ŠtítJes. 28ᵃ, kterziz by neuhodl Comest. 157ᵃ, host kterzyz s tebú bude t. 109ᵇ, niekterzy prorok t. 235ᵃ, muž ſtarzy PassKlem. 117ᵇ, Oſtrzy (sg. nom.) t. 188ᵃ; sg. instr. -řím: s ſtarzym sádlem Chir. 88ᵃ; pl. lok. -řích: v jedněch ſtarzych knihách PassKapB. 2ᵇ, na ſedmerzych svátostech Brig. 176ᵃ, w niekterzijch (hrobiech) Lobk. 17ᵃ. Podle výkladu možného v pl. gen. lok. mnozích m. mnoch v § 456, mohlo by se podobati, že také zde je -ří- vlivem nom. plur. masc.; ale poněvadž se tato změna vyskytuje hojně v sing. nom., kde vliv nominativu plur. není pravdě podobný, a poněvadž se v stč. ry vůbec měnívá v ři, na př. ve sporýš-spoříš, rýž-říž atd., srov. I. str. 346 sl, proto vykládáme -ří- touže změnou hláskovou také v příkladech vytčených.

2. V dial. sing. lok. masc. dobrom m. -ém § 445 jest koncovka analogií podle sklonění zájmenného. Analogií pak podle vz. chlap atd. je také pl. gen. (v) m. -ých v dial. u Novotnů, u Konečnů BartD. 2, 38 (han., krom.), u Ščastnů t. 2, 255 (žďár.) atp., a pl. dat. -ům m. -ým v dial. kolikerům, kolikerum pomohla t. 2, 255 (žďár.).

3. Adjekt. drzý podle stsl. drьzъ patří sem a má také některé doklady sem hledící, na př. drzá všetečnost Vel. Jg., drzá řeč Vel. Jg. Ale častěji vyskýtá se drzí podle pěší, na př. ani kto ot nie drzye slovo slýchal Krist. 5ᵃ, pro řeč drzý HrubPetr. 38ᵃ, drzí mám ženu Jel. Jg., miluje drzye (pl. akk.) Hrub. 179ᵃ; v Pass.: w dyrziem svelíčení 452 může býti tvar jako dobřiem i jako pěšiem. V nč. jest v obyčeji tvar , v jazyku knižném někdy také .

II. Složené skloňování adjektiv kmene -jo (-je), -ja.

Vzor pěší, -ie, -ie.

Sklonění jest toto:

masc.

sing. nom. pěší

akk. pěší; -ieho, -ího

gen. pěšieho, -ího

dat. pěšiemu, -ímu

lok. pěšiem, -ím

instr. pěším

du. nom. akk. pěšá, -ie,

gen. lok. pěšú, -iú,

dat. instr. pěšíma

fem.

pěšá, -ie,

pěšú, -iú,

pěšie,

pěší; -iej, -ie,

pěší; -iej, -ie,

pěšú, -iú,

pěší; -iej, -ie,

pěšú, -iú,

pěšíma

neutr.

pěšie,

pěšie,

pěšieho, -ího

pěšiemu, -ímu

pěšiem, ím

pěším

pěší; -iej, -ie,

pěšú, -iú,

pěšíma

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).