Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<550551552553554555556557558>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

sg. lok. masc. neutr. světiem: o ſſwyetyem Václavě Pulk. 82ᵃ, po ſwyetiem Jeronymě ODub. 89, dvě neděli po ſwyetiem Jiří a dvě neděli po swyetiem Havle Řád pz. 99, o světiem Jiří Výb. 2, 726 (z r. 1467), po ſwietiem Petře Baw. 149, o světiem Jakubě Kron. Trub. (z r. 1518) Jg., o světiem Václavě Podk. Jir. 24; – zúženo ve světím: wo ſwietym Jakubě Urbář Žďárský z počátku XV stol. (v. Listy filol. 1876, 19), o swietim Jiří t., po swíetim Petru a Pavlu KolAO. 50ᵃ (1525), po ſwietim Vítě tu středu KolČČ. 402ᵇ (1577); – novotvar svatém, právem bez přehlásky, jest v obyčeji již v době staré: o skončení ſwatem DalC. 87 atd.:

sg. dat. lok. fem. světiej: ſwietiey Netiši Pass. 104, na češt ſwietiey královně t. 135, řekla svatá Alžběta ſwietyey králevně t. 278, ſwietyey Elžbětě t. 278 (2krát), na čest ſwietyey králevně t. 312, t. 379, ſwietyey Margaretě t. 322, o ſwyetyey Ludmile DalC. 26, o ſwyetyey Zdislavě t. 87, o ſwyetyey Juditě Alb. 65ᵇ, ſwyetyey Maří Mandaleně t. 34ᵇ, k swyeczyey marzyey Sequ. 365; – světie, ztrátou -j: ſwietie královně Pass. 135, k ſwietie Maří Krist. 74ᵃ, k ſwietie Martě t. 73ᵇ, k ſwietie Alžbětě t. 27ᵃ, k ſwyetye Maří Vít. 31ᵃ, ſwietie Kateřině Kat. 68, po ſwietie trojici Hus. Jg.; – světí, zúžením: k ſwyety Maří Hod. 86ᵇ, ſwyety Maří na chválu Vít. 20ᵃ, po ſwieti trojici HusPost. 188ᵃ; – s přehláskou zrušenou svatiej atd.: matka božie toho děťátka ſwatye Alžbětě podáváše Krist. 17ᵃ: – novotvar svatéj atd., právem bez přehlásky: na ſtolici ſwatei ŽKlem. 46, 9 a j., na hořé ſwatey ŽWittb. 14, 1 a j., naučila sě ſwatey vieřě Pass. 53, tvéj ſwatey milosti t. 432, ſwatey Marzyey Modl. 63ᵃ, k ſwatey vieřě AlxV. 2088, v sieni ſwate ŽKlem. 95, 9 atd.;

du. nom. akk. fem. neutr. světiej: jeho ſwietyey rucě roztiehše Pass. 202, jeho ſwietyey rucě t. 305, jich rucě ſwietyey svázachu t. 306, v svoji ſwyetyey rucě Rúd. 2156, Swyetyey rucě vás objímám ML. 7ᵇ, mezi jeho ſwietiey oči Hrad. 86ᵃ; – světie, ztrátou -j: jejie ſwietye rucě Pass. 23, tvoji ſwietie rucě i nozě t. 205, jeho ſwyetye rucě svázavše ML. 110ᵇ, jeho ſwietye rucě roztiehše Krist. 100ᵇ; – světí, zúžením: svoji ſwyetij rucě vzved Hod. 30ᵇ; – s přehláskou zrušenou svatiej: dvě ſwatyey těle Pass. 403, tvoji ſwatyey oči Rúd. 985; – novotvar svatéj, právem bez přehlásky: jeho ſwatey rucě svázavše Pass. 192 atd.;

pl. nom. masc. světí: vši ſuieti Kunh. 149ᵇ, ſwieti tvoji ŽWittb. 144, 10, vzveselé sě ſwieti ŽKlem. 132ᵇ, ſwieti tvoji radovati sě budú t. 131, 9, všickni ſwieti mučenníci t. 137ᵇ a j., ſwyety budú zjednáni Alb. 82ᵇ, ſwiety staří otci Pass. 52 a j., proroci ſwyety Vít. 29ᵇ, mnozí ſwyety t. 31ᵃ, ſwieti anděli Kat. 30, ſwieti mučedlníci NRada 1961, světí otcové ŠtítV. 77 a j., světí lidé t. 93 a j., světí apoštolé t. 219 a j., všichni světí t. 96 atd., ſwieti lidé ChelčP. 160ᵃ, staří ſwietij t. 189ᵃ, ſwietij tvoji Ben. 2. Par. 6, 41, ſwietij zpěváci t. 3. Esdr. 8, 5 atd.; v tvaru tomto je dokladů s -ě- nejvíce a drží se nejdéle, poněvadž i koncovka jeho

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).