Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<547548549550551552553554555>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

my katolický křesťané t. 46 atd. Ke vzniku a šíření těchto tvarů působila především souhláska tvrdá, která byla v pádech ostatních a odtud také sem vnikala, a pak také ta okolnost, že v plur. nom tvar zúž. , náležitý pro fem. a pro masc. neživot., přijímá se v nář. ob. všeobecně též pro neutra; béře se tedy konečně za plur. nom. pro všecky rody, také pro masc. životná.

Jinou odchylkou bývá tvar v strojeném jazyku spisovatelů neumělých: místo dobré říká se v nář. ob. dobrý, a tudy vzniká domnění že za ob. dobrý vůbec má se knižně říkati dobré atd., tedy třeba také dobré páni atd.; na př. jiné znamenité spisovatelé Seel. 266 a 267, jméno v kterým němé mluví (m. němí) t. 158 a j.

Plur. nom. akk. neutr. dobrá, koncovka z pův. -a-ja; na př. kralewzkă loviščě Pil. b, kralowaa znamenie Pass. 86, wſſelykaa kniežata zemſkaa Pror. 11ᵃ atd. Náležitý tento tvar zachoval se v jaz. spisovném; v nářečích je za něj všude tvar fem. zúž. (í), na př. velký okna, dobrý jabka Us., BartD. 1, 55 (dol.), dobrý t. 2, 171 (han., holeš.) a j., moravsky vina t. 2, 225 (han., třeb.) a j, překrásné japka t. 1, 341 (zlin.), my ubohé písklata t. 1, 353 (kel.), dobre t. 1, 120 (laš.), slc. pravé atd., a toho jsou příklady také z doby starší: pro vina Lauzm-pelcky ŽerKat. 114, jiný dvě města t. 117, kráſný Rosa 107 (ve vzoru, vedle -ná).

Plur. akk. (nom.) masc. a nom. akk. fem. dobré, koncovka z býv. -y-jê za stsl. -y-ję, jako v sg. gen. fem.: na př. hroznee divy Pil. c, peniezě danee Pass. 122, cedry lybanſkee a rozwedenee Pror. 17ᵇ, wſſelykee mezě zemſkee t. 18ᵇ, vody rzyeczenee ſylnee t. 6ᵇ atd., dosud v jaz. spis., dílem také v nářečích: dobré BartD. 2, 38 (han., krom.), tvoje černé joči t. 1, 12 (zlin.), plné kapce t. 341 (též), má dobré voly, pěkné koně t. 32 (pomor.), ty hrušky sú zelené, sú červené t. 53 (dol.), dobré t. 76 (val.), slc. pravé; – dial. obměny za : všecky krále taterſkey Mil. 40ᵇ, had má zuby velmi welikey t. 88ᵃ, skrze ſlatke y horzkey věci Orl. 3ᵇ, milovníci tohoto světa chutney a ſlatkey věci ukazují t. 11ᵇ, jestliže by jemu (věci) postoupenej nebyly Slav. 25, srov. I. str. 145; zkrác. dobre BartD. 120 (laš.), tři złate vłasy t. 360 (též); – dobrý (), zúžením z : dvě mísy czynowy KolČČ. 76ᵇ (1548), úřady zemský Slav. 9 a j., na jiný mnohý nedostatky ŽerKat. 3, jeho bídný nohy t. 42 a j. (tu často), kráſný Rosa 107 (ve vzoru, v. ), dva dubowj žlaby KolEE. 106ᵇ (1672), důvody vaše jsou mdlj VesA. 47ᵇ, přechovávati weřegný hejsky Nitsch. 142, dobrý koně, zelený hrušky Us. ob., dobrý hrušky BartD. 55 (dol.), naše nový voze t. 2, 157 (han., slavk.) a j., zkrác. dva novy voze t. 1, 82 (hran.), na česky hranice t. 2, 55 (han., kojet.) a j.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).