Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<449450451452453454455456457>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

oným řebříkem VesB. 126ᵇ, s oným setníkem Seel. 275. Fem. onú, -au, -on Us. spis.

Du.nom.akk. masc. ona: ona své děnie doložista noci druhé AlxBM. 5, 30, ona dva vítěze AlxV. 1571, ona to zvěděsta DalC. 70, ona nevinná vecěsta Pass. 358; fem. neutr. oně: onye obě sestru miesto přijě AlxV. 1920 a AlxH. 6, 10, onye (dvě dievcě) vecěsta Pass. 362, onye dvě přikázaní najvětší Štít. uč. 29ᵇ.

Du.gen.lok. onú: vecě mladší z oonu EvZimn. 23, onu dvú udactvo zřiece AlxB. 3, 42.

Du.dat.instr. oněma, ke dvěma onyema Pass. 395, onyema dvěma Brig. 40ᵃ; psáno dlouze: k onijema mlazšíma Štít. ř. 97ᵇ.

Plur. nom. masc. oni: že mne tak chtie zbiti ony AlxBM. 4, 10 atd. dosud tak: – voni: wony illi Brig. 73ᵇ, kterých svobod woni užívali List. Perw. 12, voni Us. ob.; zdlouž. oní: si hi ony Pil. a. ony svD. 13 a 19, aby onij se nezaneprázdnili ChelčP. 144ᵇ; akk. (nom.) masc. a nom. akk. fem. ony, z pravidla a dosud Us. spis.; oné zúž. oný: když oné věci vzejdou Beck. 1, 582, oné dva peníze BílD. 303, oné panny (slyšely) BilA. 41, oný dva t. 83; neutr. ona, z pravidla a dosud Us. spis.; oná: oná znamení BilA. 41 a j. – Ve významu zájmena třetí osoby je pl. nom. oni masc. a ony fem. a spolu pro neutr. v nář. zlin., val., laš. BartD. 24, 75, 119 a slc., a jinde oni pro všecky rody Us. ob., BartD. 39 (súch) a j., srov. § 380 č. 14.

Plur. gen. lok. oněch: z pravidla a dosud Us. spis.; z uoniech BrigF. 30ᵇ, w uonyech krajích t. 142ᵃ; koncovka zdlouž.: w onijech sloviech Štít. ř. 244ᵃ; onych, oných: w onych dnech EvVíd. Luk. 1, 5, oných žen Beck. 1, 75, oných prstů BilA. 87 a j., w oných tmách VesC. 43ᵇ, z oných Kon. 170, vonejch mýt. 334, oných slc.

Plur. dat. oněm: jakž onyem vzkopal jámu AlxH. 7, 18, onyem hostem Pass. 386 atd., dosud Us. spis.; – onym, oným: povědě onym lidóm EvVíd. 4, 28, k oným papežům Beck. 1, 426, proti oným VesB. 95ᵇ, vonejm mýt. 334, oným slc.

Plur. instr. oněmi: přěd onyemy králi Brig. 57ᵇ atd., dosud Us. spis.; – onými, -ma: s onýma pannami BílA. 63, onými slovy Kon. 169 a j., vonejma mýt. 334, onými slc.

1. Sem patří také an = a-on, srov. I. str. 429. Vyvinulo se jen v nom.: sing. an, na př. Jidáš počě rozprávěti, an (=a on, t. Pilát) pak nechtěv doslyšěti vecě Jid. 108; ana, na př. ana jde s tú dceří (= a ona, t. matka) Kat. 12; ano, na př. ano ješče čas (= a ono) Rožmb. 227; – du. masc. ana, na př. ana což o něm ukladla v tom atd. (= a ona, dva zrádcové) AlxBM. 2, 14; fem. neutr. aně, na př. uzřěl dvě lodí anye stojíta v téj vodě (= a oně) Krist. 34ᵇ; plur. masc. ani, na př. ti ani

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).