Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<446447448449450451452453454>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

t.l8lᵇ, W témž domě Br. Ex. 12, 46, na teymz domě KolČČ. 119ᵇ (1550), po teymz Janovi t. 136ᵃ (1549), w teymz dvore t. 326ᵃ (1562), po tém Janovi Slav. 40, v týmž vinohradě ŽerKat. 106 atd. nč. témž Us. spis.;

sg.dat.lok.fem. téj, té atd.: teyz paní Lidmile KolB. 1516, teyz Kateřině KolČČ. 57ᵇ (1547), teyz Annie t. 107ᵃ (1549), k teež paní KolA. 1511, na též hoře Br. Gen. 31, 26, tyz paní KolA. 1512, po týž pani ŽerKat. 260 atd., nč. též někdy v jaz. spis.;

sg.instr.masc.neutr. tým: timz činem t. j. týmž Pass. 299, tymz pořadem Otc. 302ᵇ taymz povrazem Hod. 47ᵃ, teymž obyčejem HrubLobk. 77ᵇ atd., nč. týmž Us. spis.; – fem. túž: tuuz cěstú Pror. 27ᵇ, tuuz leností Modl. 43ᵃ, s tuuz zahradu KolA. 1512, tauž věcí Br. Ex. 18, 11 atd., nč. touž Us. spis.;

du.nom.akk.masc. tá: oba dva taaz chrámy Lobk. 120ᵇ;

pl.nom.masc. tí: tijž dvořané Lobk. 56ᵃ, tijž židé KolA. 1512, tíž páni ŽerKat. 224, kdo tíž nemocní sau t. 200, uč. tíž, někdy v jaz. spis.; – akk. (nom.) masc. a nom. akk fem. té: w tez časy AlxV. 781, aby (pastýř) tez přihnal ovčice jež v stádo vyhnal t. 1114, w teez hřiechy Štít. ř. 112ᵃ, w tez hřiechy ChelčP. 17ᵃ, na tež cesty t. 17ᵇ, teez rukojmé KolA. 1512, tyz poplatky t. 1515, týž věci ŽerKat. 140, týž peníze t. 140 a j., v té samé suché dni Seel. 261, w tý dni t. 219 a j.; nč. též, v jaz. spis., zřídka; – nom. akk. neutr. tá: tázz slova Ol. 1. Reg. 17, 30, táž słova Br. Gen. 32, 19, nč. táž Us. spis.;

pl.gen.lok. tých: tychz sirotkuov KolB. 1518. tychž rejistřích KolČČ. 34ᵇ (1564), týchž fur ŽerKat. 140, taychz sirotkuov KolČČ. 20ᵇ (1543), teychž sirotkuov t. 137ᵇ (1551), týchž přátel Vel. Jg., nč. týchž Us. spis.;

pl.dat. tým: k tymz penězuom KolČČ. 57ᵃ (1551), taymz sirotkuom t. 1l5ᵇ (1549), teymž dětem HrubLobk. 68ᵇ, teymz sirotkuom KolČČ. 29ᵇ (1547) atd., nč. týmž Us. spis.;

pl.instr. tými: timiz biči Pass. 430, timiz slovy Ol. 2. Reg. 3, 34, tymyž obyčeji t. Num. 29, 6, týmiž větry Vel. Jg., teymiz smluvami KolČČ. 65ᵇ (1545) atd., nč. týmiž Us. spis.

Sem patří také tý, týž ve výraze tý-den, týž-den, o němž v. §. 357.

Časem přibývá ještě složené ten-týž. Jeho sklonění náležité by bylo, kdyby oba členové se skloňovali; ale to děje se jen částečně a zejména místo skloněného členu prvního bývají častěji ustrnuliny te-, to-, ty-, a i ty vyskytují se hojněji u theoretiků než ve skutečnosti. Us. nč. spis. mívá místo tvarů nyní neobvyklých nesložené týž anebo příslušné tvary zájm. jednoduchého ten s přívěskem -též. Doklady a příklady:

sg.nom.(akk.)masc. tentýž: tentyz svět ChelčP. 190ᵃ, w tentýž způsob Br. 2. Esdr. 6, 5, w ten týž den t. Ezech. 23, 38, manželka zase vzdala jest ten teyź duom k tomu KolČČ. 386ᵇ (1565), kterémužto Matějovi

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).