Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<451452453454455456457458459>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

380.Sing. nom. akk. masc. jeden: ieden král Pil. a atd., dosud tak; laš. jedyn BartD. 119, změnou dial. -en v -in, srov. I. str. 149; neutr. jedno: iedno město Pil. a atd., dosud tak. – Fem.nom. jedna: igedna nahota HomOp. 154ᵃ atd., dosud tak; – akk. jednu: gednu hnilicu Mast. 426 atd. dosud Us., a dial. jednou: znal sem gednau neb druhau obec BílD. 156

Sing.gen.(akk.)masc.neutr. jednoho, gednoho Pass. 275 atd., dosud Us., BartD. 32 (pomor.) t. 53 (dol.), t. 74 (val.), slc.; – jednoh': uzřěchva gednoh Pass. 213;

jedneho: do gedneho lesa Hrad. 4ᵃ, kdys hledala iedneho t. 32ᵃ (rým: toho); jedneho BartD. 32 (pomor.), t. 54 (dol.), t. 74 (val.), t. 82 (hran.), t. 89 (stjick.), Btch 377 (dbeč.), z tisica jedneho Suš. 80; – jedného, -ýho: jedného t. 32 (pomor.), t. 42 (hroz.), t. 53 (dol.), t. 74 (val.), t. 89 (stjick.), t. 93 (kel.), jednyho t. 82 (hran., tam také: sladkyho atp.)

Fem. jedné: mysli iednee Jid. 152, vlasti do ne iedneesvD. 66, gedne strany AlxV. 1147 aj., do gednee ulicě Pass. 274, i gednee moci EvZimn. (Rozb. 704), iednee noci Pror. 17ᵇ; jedný, jedny, zúžením z-né a zkrác.: od jedný krávy ŽerKat. 47, jedny krávy Us. ob.; jednej, podle dat. lok.: jednej BartD. 24 (zlin.) a j., slc.; tak bývalo odchylkou vedle -né bezpochyby také v stč., ale nemám pro to dokladu.

Sing. dat. masc. neutr. jednomu: gednomu Pass. 286 atd., Us, BartD. 35 (blatn.), t. 36 (borš.), slc.; – jednom' BartD. 32 (pomor.), t. 53 (dol.), t. 74 (val.);

jednemu BartD. 32 (pomor.), t. 54 (dol.), t. 82 (hran.), t. 89 (stjick.), Btch. 377 (dbeč.), k jednemu šenkýři Suš. 30; jednymu t. 119 (laš., z -nemu); – jednem’ t. 74 (val.); – jednému t. 32 (pomor.), t. 53 (dol.), t. 74 (val.), t. 89 (stjick.), jednymu t. 82 (hran., z -nému)

Sing. lok. masc. neutr. jednom: w gednom Pass. 279 atd., Us., BartD. 32 (pomor.), 35 (blatn.), t. 36 (borš.), t. 74 (val.), slc.;

jednomu, zvratnou analogií vyloženou v § 380 č. 11, na př. o jednomu dobrému královi BartD. 2. str. VIII (velick.);

jednem: v těle gednem EvOl. 161ᵇ, v jednem BartD. 42 (hroz.), t. 82 (hran.), t. 93 (kel.), Btch. 377 (dbeč.); –jedném, zúž. -ným: o jedném t. 53 (dol.), t. 74 (val.), t. 89 (stjick.), po jedném tolaru Suš. 79, po jedným peniezi bílým Koz. 403.

Sing.dat.lok.fem. jednéj: w gedney ulici Pass. 255 atd., z pravidla, dosud v nář.: BartD. 24 (zlin.) aj., slc.; –jedné, podle gen.: k gedné Štít. uč. 87ᵇ, při gedne hořě AlxH. 4, 37; – jedný, z -né(j): na gedny hořě AlxV. 681, při gedny hořě t. 1291, i w gedny čsti t. 1960: v jedný nemoci ŽerKat. 230; zkrác. jedny: v jedny nemoci Us. ob.;

jedniej, jednie, stč. podle dobřiej, dobřie: gednyey (hořě) řiekají Mednek

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).