Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<450451452453454455456457458>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

ani zemi zapáchají Obora Jg. atd.; – v Usu spis. dosud: sing. an, ana, ano, plur. ani, any, ana.

2. Ve spojení s předložkami na, pro, do bývá nan- z na-on-, pron- z pro-on-, don- z do-on-, srov. I. str. 249. Na př. nan svět Hrad. 71ᵃ, nanen svět Rúd. 4ᵃ. nanu stranu DalC. 36, AlxV. 1476, nanom světě Štít. uč. 111ᵇ, naney strané Pass. 313, nany straně AlxV. 2289, nane straně e regione Ol. Deut. 27, 13, patři nany vojě AlxV. 1504, nany verše Kladr. předml. k Jos., juž nejmáš viery nanyech AlxBM. 3, 11, t. j. na’n (m. na on) svět, na’nu stranu atd.; – pronu tvář AlxB. 4, 37, pronu pokoru pronu sladkost Mat. 101, slova prona AlxBM. 4, 37, t. j. pro’nu (m. pro onu) tvář atd. (neporozuměním uděláno z dokladů pron- adjektivum proný, prý = náhlý, Jg. a Kott s. v.); – donoho dobrého Túl. 12ᵇ, t. j. do’noho.

3. Někdy, častěji zvláště v jazyku starším, bývá při zájmeně tomto sesilovací -no, a jest tedy sg. nom. onen-no, ona-m, onn-no, gen. onoho-no atd. Na příklad:

sg.nom.akk. onenno viece má sbožie nepravého, onennojest cizoložník Štít. uč. 112ᵇ, onenno klinček Duš. 421 (slc., z Koll. Zpěv.); onano baba Mast. 150, aby onano lodí připlula Pass. 313; kteraký jest onono člověk ille Ol. Gen. 24, 65, není-li onono ďábel Solf. 45; onuno ženu Tand. 50, na onuno skálu Ben. Súdc. 6, 20;

sg.gen.(akk.) tento onohono súdem chválený Blázn. 168ᵇ jednak tohoto jednak onohono Reš. Jg., onohono, onéno Nejedlý Gr. 215;

sg.dat. onomu sě líbí Blázn. 168ᵃ, onomuno, onéno Nejedlý Gr. 215;

sg.lok. w onomno kůtě Mast. 84, w uonomuo kůtě t. 329, v onomno místě Pam. 3, 14; na oneno skále Ol. Súdc. 6, 20, na onéno hoře Lomn. Jg.;

sg.instr. tito s onijemno držije Blázn. 168ᵇ, s onímno Partl. Jg.;

pl.nom. proč onyno prázdnie t. j. onino Štít. uč. 97ᵇ, onyno jsú prapravnúčata t. 38ᵇ, onino židé KabK. 19ᵇ, onino s tiemto držie Blázn. 168ᵇ, onino Br. Dan. 6, 2, onino z Egypta Har. 2, 271; onynott sú byly země židóm zaslíbené KabK. 37ᵃ;

pl.akk. onyno táhneš Br. Jer. 12, 3;

pl.gen.lok. onyechno jablek Pass. 157, od oniechno smyslóv Blázn. 184ᵃ do odjezdu oněchno Har. 2,244, těchto i oněchno Kom. Jg.;

pl.dat. k mužuom oniemno Ben. 4. Reg. 18, 26, oněmno rovný budeš Br. Isa. 14, 20;

pl.instr. oniemino třmi smysly Blázn. 184ᵃ, mezi oněmino Koin. Jg.

3. jeden.

Slovo toto jest významem číslovka, sklonění však jest zájmenného. Kmen jeho jest jedьno- masc. neutr., jedьna- fem. Tvary dial. a j. vysvětlují se podle § 380.

Sing.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).