Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<416417418419420421422423424>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

doklady v. při vz. moře §§ 101 a násl. – Sing. nebe atd. zůstal; ale plur. nebě atd. zanikl a ovládly tvary nebes-. V nich pak sklonění bývalé a náležité zachováno jen v těch pádech, ve kterých koncovky se neliší od koncovek vzoru město, všude jinde pronikly novotvary; jest tedy:

nom. akk. vok. nebesa, stsl. -esa, na př. nebeſſa ŽKlem. 8, 2 aj., nebeſa Br. Isa. 1, 2 atd., nebesa Us., BartD. 117 (laš.) a j., slc.;

gen. nebes, stsl. -csъ : nebe nebes ŽKlem. 113, 16, z nebes Hod 78ᵇ atd., dosud tak;

dat. nebesům atd. podle o-km.: k nebeſom Túl. 33ᵃ, k nebeſſom ŽKlem. 106, 26 atd., k nebesům Us.; nebesám chrom. 275 a slc. podle a-km.; tvar střídný se stsl. -esьmъ v č. nedoložen;

lok. nebesiech, podle o-km.: w nebeſſiech ŽKlem. 122, 1, Hrad. 114ᵇ, na nebeſých Br. Ezech. 32, 8, na nebesích Us., zkrác. nebesích chrom. 275; nebesách, podle a-km.: na nebeſſach ŽWittb. 122, 1, slc.; tvar střídný se stsl. -esьchъ, v č. nedoložen;

instr. nebesy, stsl. -esy : nade všemi nebeſy ŠtítPař. 12ᵃ, pod nebesy Us.; nebesami slc., nebesama chrom. 275 a j., podle a-km.

Z kmene koles- je plur. kolesa. V nář. hrozenk. je dosud sg. kolo plur. koljesa BartD. 40. V stč. je plur. kolesa vzat za subst. pomnožné = vůz, na př. kázal ji na koleſſa vsaditi Pulk. 51ᵇ koleſſa carpentum Vocab. 176ᵃ. Rozk. 3058 a j. V DalC. čte se: vsadiv jiu (Zbyhněv knieni) na koleſlye 46; je tu dual. kolese, = dvoukolý vůz. Ku plur. kolesa atd. přidělán pak i sg. koleso = kolo.

Z kmene těles- jsou jména tělesenský, tělesenstvie, tělesnost, tělesný, tělestn-, tělestvie; nč. subst. těleso jest utvořeno v době nedávné.

Byl také kmen slove-, stsl. slovo gen. slovese atd. z býv. kleuos, kleues-; v č. však se nedochoval, nč. sloveso, slovesný a slovesnost jsou slova nové utvořená.

Poznam. Kmene -s jsou také komparativy (superl.) -(ě)jьs- a part. -ъs-; ale u těch jsou většinou přípony ještě další -jo, -ja, jest proto o nich řeč v §§ 270 sl. a 275 sl.

D) Kmeny -t.

Kmeny -t jsou v hojných substantivech druhu kurę km. kuręt-, a dílem také v subst. loket stsl. lakъtь, atp., km. lokъt-, lakъt-; o těch v. §§ násl.

Poznam. Kmeny -t jsou také nesąt-, tьrpęt- atd. v part. stsl. nesy, trъpę, č. (nesa), trpě atp.; ale u těch jsou většinou přípony ještě další jo, -ja, jest proto o nich řeč v §§ 263–269. Také kmen desęt- sem náleží; o něm v. § 328 sl.

Vzor

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).