Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<417418419420421422423424425>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

sl.Vzor kuřě, kmen kuręt-.

Substantiva sem patřící jsou vesměs neutra. Že jsou slovanská zvláštnost a jak asi kmeny jejich vznikly, o tom v. v § 5; tam je také pověděno, že k singuláru -ęt (neutr.) bývají v plurálu tvary z -enьco (masc.): stč. kuřě plur. kuřenci, Ivíčě-lvíčenci, kotě-kotenci atd., dial. sg. hrjebja pl. nom. akk. hrjebence, húsa-húsence atd. BartD. 41–42 (hrozenk.).

Z psl. -ęt- je č. -at-, a samohláska -a- se zde přehlasuje, kdekoli je tomu příčina, v. I. str. 113. Byl tedy před přehláskou sg. nom. akk. vok. kuŕa, gen. kuŕate atd. veskrze kuŕat-. Po přehlásce pak jest sg. nom. kuřě gen. kuřěte atd., v sg. veskrze kuřět-; v du. nom. akk. kuřětě, gen. lok. kuřatú, a měl by býti také dat. instr. kuřětma z kurętьma, ale tu zaniklo ь v koncovce -ьma dříve, než přišla doba přehlásky; v plur. lok. kuřětech n. kuřětiech, a všude jinde kuřat-. Do nč. zůstala přehláska v sg.; v plur. lok. je zrušena a tu je tedy veskrze kuřat-. V nářečích pak východních jest i sing. bez přehlásky, dílem že nepronikla, dílem že byla zrušena.

Skloňování, v němž jest opět mnoho tvarů podle vzorů jiných, jest toto:

sing. nom. akk. vok. kuŕa, kuřě, -ře; dial. -řa, -rä

gen. kuŕate, -řěte, -řěte; -ate, -aťe, -aťa

dat. lok. kuŕati, -řěti, -řeti; -ati, -aťu

instr. kurátem,- řětem, -řetem; -atem, -aťem, -aťom

du. nom. akk. vok. kuŕatě, -řětě, -řetě

gen. lok. kuřatú

dat. instr. kuřatma

plur. nom. akk. vok. kuřata; -tá

gen. kuřat; -át; -atóv

dat. kuřatóm; -atám

lok. kuŕatech, -řětech, -řětiech; -řatech; -řatoch -řatách

instr. kuřaty; -mi, -ami atd.

Výklady a doklady ku pádům jednotlivým.

Sing. nom. akk. vok. kuŕa přehlas. kuřě, kuře, stsl. -ę. Na př. dete t. j. dietě ABoh. 111ᵇ, ptacie wlaltowicie pullus hirundinis ŽGloss. Ezech. 14, ptaczie ŽKlem, tamt., ſczenye ŽWittb. 16, 12, ſkotie t. 72, 23, pirwnye t. 104, 36, chudé knyezye DalC. 76, kurzie Prešp. 202, kaurze Hrub. 202ᵇ kauře Háj. 199ᵇ atd.; kuře, ptáče, hříbě, tele atd. Us., řibě chrom. 275, hříbě Btch. 269, kuře BartD. 7 zlin. (v řeči městské), tele t. 81 (hran.), t. 91 (kel.). Koncovka zdloužena: výborné dyetije

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 5 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).