Gebauer, Jan: Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování

Gebauer, Jan. Historická mluvnice jazyka českého, Díl III, Tvarosloví, I. Skloňování. Praha, 1960.
<<<<<413414415416417418419420421>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Štít. ř. 98ᵃ, proti brzemeni ChelčP. 54ᵇ; gmeny tvému ŽKlem. 4ᵇ, t. 39ᵇ a j.; proti plemeny jeho Pror. Jer. 36, 31, Abrahamovi a plemeni jeho Koř. Luk. 1, 55; světské moci aneb rameni Vel. Jg.; Davidovi a ſyemeny jeho ŽWittb. 17, 51, Abrahamovi a ſemeuy jeho Hod. 19ᵃ, ſemeni jeho ChelčP. 46ᵃ, Br. Ex. 30, 21 atd.; někdy dosud tak v jazyku knižném. – Zvratnou analogií -menu: gmenyu tvému ŽKlem 12ᵃ, 95ᵃ, 114ᵃ, 116ᵃ, 117ᵇ, 119ᵃ, 120ᵃ, gmenyu svatému t. 8lᵃ, srov. I. str. 216. – Novotvar menu: k kterému brziemenu Ol. Num. 4, 27, tomu brzemenu ChelčP. 63ᵃ, gmenu hospodinovu ŽWittb. 7, 18, gmenu tvému t. 17, 50 a j., gmenu tvému ŽKap. 9, 3 atd., nč. břemenu, jménu atd. Us. – Slc. -meňu, semeňu atd., s -ň- jako v sg. gen. atd.

Sing. lok. rameni, stsl. -meni. Na př. na svém břemeni ŠtítOp. 30, po velikém brziemeni OtcB. 59ᵇ, (v) iheſucrifta gmený svD. 63, w toho gmeny ApŠ. 140, weygineny svatém ŽKlem. 32, 21, we gmeny boha našeho t. 13ᵃ, we gmeny tvého syna Modl. 15ᵃ, o dobrém gmeny DalC. 79; v jednom plemeni Rhas. Jg; w rameny moci tvé ŽKlem. 88, 11, w rameny svém t. 133ᵇ na rameny svém Hod. 18ᵇ, na rameni Mill. 85ᵇ, na rameni Háj. 83ᵃ, Br. Isa. 9, 6 a j.; w ſemeni tvém Br. Gen. 22, 48; na tiemeny Ol. Deut 23, 16, v-wymeni Baw. 71; někdy dosud tak v jazyku knižném; semeni atd. slc. – Zvratnou analogií meniu: wegmenyu ŽKlem. 12ᵇ, weimenyu t. 97ᵃ, weigmenyu t. 45ᵇ, t. 84ᵃ, w ramenyu t. 59ᵃ, t. 112ᵇ, srov. I. str. 216. – Chybně: weigme twem ŽKlem. 39ᵇ Štít na rami držieše Baw. 34. – Novotvar -meně,-menu: poymenye Hrad. 46ᵃ. weygmenye ŽKlem. 111ᵃ, w ramenye EvOl. 150, na grnenie HusPost. 71ᵇ, we ymenu ŽWittb. 19, 6, t. 32, 12 a j., na ramenu svém ŽWittb. Deut. 11, kost w ramenu ŠtítOp. 109ᵇ ŠtítMus. 92ᵃ, w ramenu svém Koř. Luk. 1, 51, v břemenu, na rameně atd. Us.

Sing. instr. ramenem, stsl. -menьmь. Na př. těžkým brzyemenem Modl. 64ᵇ, dievku gmenem Annu LMar. 17, ſiemenem ŽKlem. 143ᵃ, ſiemienem t. 143ᵃ, tiemenem Otc. 424ᵇ, pod wymenem Ol. Lev. 22, 27 atd., dosud tak. – Slc. -meňom, semeňom atd., s -ň- jako v sg. gen. atd.

Du. nom. akk. vok. rameni, stsl. -meni. Na př. rač ji (Kriste, mou duši) vzieti na ſwogy rameny drazye Rúd. 32ᵇ, rameny mogye lidi súditi budeta Pror. Isa. 51, 5, na rameny ſwe EvVíd. Luk. 11, 18, EvSeitst. tamt. – Novotvar -meně: dwie gmenie Comest. 41ᵇ, ramenye jeho i chřbet Pror. Dan. 10, 6, polož Krista na ſwogi ramenie Kruml. 332ᵃ.

Du. gen. lok. ramenú atd., stsl. -menu. Na př. ze dwú gmenu Mand. 37ᵇ, ramenu obú Hrad. 81ᵃ, na jejú ramenu Pass. 337, na jeho ramenu t. 339. okrasy ramenu Hug. 224, s ramenau Br. Ezech. 13, 20, na ramenau t. Num 7, 9, ramenou Us. spis.; gen. ramenou, lok. na ramenouch (s-ch z lok. plur.) Us. ob.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety, 2 měsíci a 17 dny; verze dat: 1.1.22
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).